Indikativa kurser strukturerade produkter

Observera att samtliga priser nedan är indikativa, under sommaren uppdateras siffrorna inte lika frekvent. Felaktigheter kan förekomma och användande av informationen sker på eget ansvar.

Tyvärr råder det ett systemfel där systemet inte kan visa rätt information på hemsidan gällande Genomsnittsberäkning. Detta betyder att UtvecklingAvkastning och Långsiktigt Värde i de produkter som har denna funktion visar felaktig information på hemsidan. Kontakta Distributionsavdelningen om ni behöver information och förtydligande.

Vinstsäkring/Omstrukturering (grön symbol) ska ses som en indikation som uppmärksammar investeraren/rådgivaren för närmare analys. Efter vidare analys kan den specifika investeraren i samråd med sin rådgivare komma fram till en slutsats om produkten är aktuell för vinstsäkring/omstrukturering.

Indikativa Värderingar

Produkt Isinkod Indikativt marknadsvärde Långsiktigt värde Underliggande index Värderingsdatum Broschyr
SG SAS Räntebevis 210120 SE0007692132 95% 125.5% 0% 2022-10-31 11:10
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 211207 SE0007603717 139.58% 144% 129.73% 2022-10-31 11:10
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 2 211229 SE0007703004 142.96% 147.5% 138.4% 2022-10-31 11:10 Visa
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 3 SE0007784152 145.38% 150% 153.44% 2022-10-31 11:10 Visa
MS AO Globala Bolag 5 SE0008129100 127.66% 120.16% 114.32% 2022-10-31 11:10
MS Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start SE0008268270 138.69% 112.32% 105.11% 2022-10-31 11:10 Visa
SG Kredithybrid Ränta Stena OMX SE0008963037 163.81% 146.81% 137.34% 2022-10-31 11:10 Visa
CB Sprinter Platå Sverige SE0009242431 136.23% 176.46% 117.78% 2022-10-31 11:10 Visa
CS Autocall Etik Global Hållbarhet 4-8 år SE0009696263 82.94% 100% 47.04% 2022-10-31 11:10
RBC Sprinter Platå Europeiska Banker SE0009548613 77.16% 69.92% 69.92% 2022-10-31 11:10 Visa
SG Autocall PP Combo Europa XS1622759253 35.48% 33.22% 33.22% 2022-10-31 11:10
SG Autocall Prima Kap 10 år II XS1653661584 95.94% 100% 74.96% 2022-10-31 11:10
CS Autocall Globale Selskaper NO0010805708 37.68% 44.75% 44.75% 2022-10-31 11:10
SG Autocall Prima Kap Europeisk Telekom XS1706876981 39.98% 43.69% 43.69% 2022-10-31 11:10
SG Autocall Prima Kap Custom #1 XS1706876122 51.34% 56.76% 56.76% 2022-10-31 11:10
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 2 SE0010468843 88.32% 100% 74.01% 2022-10-31 11:10 Visa
SG Autocall Europeiska Bolag Combo SE0010494393 13.85% 9.55% 9.55% 2022-10-31 11:10 Visa
CS Autocall US Oil Service NO0010810435 0% 2.73% 2.73% 2022-10-31 11:10
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 3 SE0010598680 80.63% 100% 70.05% 2022-10-31 11:10 Visa
SG Autocall Nordiska Bolag Low Trigger SE0010765800 48.03% 48.67% 48.67% 2022-10-31 11:10
SG Räntebevis Rallye SE0010920967 12.35% 12.35% 0% 2022-10-31 11:10
CS Autocall Emerging Markets NO0010813645 0% 0% 0% 2022-10-31 11:10
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 5 SE0010920041 81.71% 0% 76.32% 2022-10-31 11:10 Visa
Citi Autocall Nordiska Banker Combo SE0011062330 64.32% 56.23% 56.23% 2022-10-31 11:10 Visa
CS Autocall Electronics NO0010819824 99.05% 108% 83.96% 2022-10-31 11:10
Natixis Autocall Vodafone Telenor SE0011414275 42.04% 54.01% 54.01% 2022-10-31 11:10
SG Autocall Prima Europeiska Banker XS1816498445 63.21% 100% 67.07% 2022-10-31 11:10
CS Autocall Recovery NO0010824212 39.37% 36.92% 36.92% 2022-10-31 11:10
CS Autocall Turnaround OS FK SE0011615624 96.41% 105% 86.55% 2022-10-31 11:10 Visa
SG Autocall Prima Svenska Banker Halvår XS1853087234 99.32% 100% 77.31% 2022-10-31 11:10
CS Autocall European Value NO0010830565 59.93% 55.34% 55.34% 2022-10-31 11:10
Citi Valutabevis Euro mot EM med 20 KS SE0011973916 73.97% 90.12% 87.92% 2022-10-31 11:10
Citi Valutabevis EUR mot EM med 20 KS II SE0012012805 76.9% 91.64% 89.44% 2022-10-31 11:10
BNP Räntebevis Intrum Stibor XS1941754779 84.14% 116.5% 0% 2022-10-31 11:10