Indikativa kurser strukturerade produkter

Observera att samtliga priser nedan är indikativa, under sommaren uppdateras siffrorna inte lika frekvent. Felaktigheter kan förekomma och användande av informationen sker på eget ansvar.

Tyvärr råder det ett systemfel där systemet inte kan visa rätt information på hemsidan gällande Genomsnittsberäkning. Detta betyder att UtvecklingAvkastning och Långsiktigt Värde i de produkter som har denna funktion visar felaktig information på hemsidan. Kontakta Distributionsavdelningen om ni behöver information och förtydligande.

Vinstsäkring/Omstrukturering (grön symbol) ska ses som en indikation som uppmärksammar investeraren/rådgivaren för närmare analys. Efter vidare analys kan den specifika investeraren i samråd med sin rådgivare komma fram till en slutsats om produkten är aktuell för vinstsäkring/omstrukturering.

Alexander Marsh
Head of Securities & Private Banking Alexander Marsh +46(0) 8 5277 5097
Patric Holmberg
Head of Distribution Patric Holmberg +46 (8) 5030 1575
Peter Hage
Head of Asset Management Peter Haage +46 (8) 5277 5076

Indikativa Värderingar

Produkt Isinkod Indikativt marknadsvärde Långsiktigt värde Underliggande index Värderingsdatum Broschyr
SG SAS Räntebevis 210120 SE0007692132 95% 125.5% 0% 2022-05-10 15:27
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 211207 SE0007603717 139.58% 144% 125.82% 2022-05-10 15:27
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 2 211229 SE0007703004 142.96% 147.5% 134.23% 2022-05-10 15:27 Visa
RBC Sprinter Platå Buffert OMX 3 SE0007784152 145.38% 150% 148.82% 2022-05-10 15:27 Visa
MS AO Globala Bolag 5 SE0008129100 131.08% 136.11% 127.82% 2022-05-10 15:27
MS Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start SE0008268270 135.68% 102.66% 101.1% 2022-05-10 15:27 Visa
MS Sprinter OMX Balanserad Start SE0008268288 220.1% 178.41% 141.27% 2022-05-10 15:27 Visa
MS Sprinter OMX Balanserad Start 2 SE0008374490 200.27% 167.79% 137.66% 2022-05-10 15:27 Visa
MS Sprinter OMX 6 SE0008613442 175.3% 153.17% 133.23% 2022-05-10 15:27
SG Kredithybrid Ränta Stena OMX SE0008963037 163.81% 141.84% 133.2% 2022-05-10 15:27 Visa
CB Sprinter Platå Sverige SE0009242431 145.97% 176.46% 117.78% 2022-05-10 15:27 Visa
CS Autocall Etik Global Hållbarhet 4-8 år SE0009696263 88.35% 100% 51.13% 2022-05-10 15:27
RBC Sprinter Platå Europeiska Banker SE0009548613 77.16% 66.45% 66.45% 2022-05-10 15:27 Visa
SG Autocall Europeiska Bolag Combo Halvår SE0009807159 26.17% 30.29% 30.29% 2022-05-10 15:27 Visa
CS Autocall Svenska Banker Kvartal Ack 3 SE0009832777 93.68% 100% 70.69% 2022-05-10 15:27 Visa
CB Twin Win Sprinter Sverige 22 SE0009857972 133.3% 117.1% 116.28% 2022-05-10 15:27 Visa
CB Twin Win Sprinter Sverige 23 SE0009973399 130.4% 118.42% 118.42% 2022-05-10 15:27 Visa
CS Autocall Global Consumer Brands NO0010796535 33.46% 19.77% 19.77% 2022-05-10 15:27
SG Autocall PP Combo Europa XS1622759253 55.63% 32.34% 32.34% 2022-05-10 15:27
SG Autocall Prima Kap 10 år II XS1653661584 82.7% 100% 65.87% 2022-05-10 15:27
CS Autocall Globale Selskaper NO0010805708 58.06% 51.43% 51.43% 2022-05-10 15:27
SG Autocall Svenska Bolag Combo 28 SE0010323733 64.11% 55.98% 55.98% 2022-05-10 15:27 Visa
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap CH0349021110 87.56% 100% 73.21% 2022-05-10 15:27
SG Autocall Prima Kap Europeisk Telekom XS1706876981 48.44% 51.97% 51.97% 2022-05-10 15:27
SG Autocall Prima Kap Custom #1 XS1706876122 59.5% 61.7% 61.7% 2022-05-10 15:27
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 2 SE0010468843 86.25% 100% 74.01% 2022-05-10 15:27 Visa
SG Autocall Europeiska Bolag Combo SE0010494393 26.29% 16.42% 16.42% 2022-05-10 15:27 Visa
CS Autocall US Oil Service NO0010810435 0.02% 2.66% 2.66% 2022-05-10 15:27
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 3 SE0010598680 84.52% 100% 70.05% 2022-05-10 15:27 Visa
SG Autocall Nordiska Bolag Low Trigger SE0010765800 35.67% 41.71% 41.71% 2022-05-10 15:27
SG Räntebevis Rallye SE0010920967 12.31% 12.31% 0% 2022-05-10 15:27
CS Autocall Emerging Markets NO0010813645 0% 0.06% 0.06% 2022-05-10 15:27
CS Sprinter Kvinnligt Ledarskap 5 SE0010920041 83.5% 0% 76.32% 2022-05-10 15:27 Visa
Citi Autocall Nordiska Banker Combo SE0011062330 44.79% 48.19% 48.19% 2022-05-10 15:27 Visa
CS Autocall Electronics NO0010819824 90.94% 108% 86.03% 2022-05-10 15:27
Natixis Autocall Vodafone Telenor SE0011414275 56.7% 64.24% 64.24% 2022-05-10 15:27
SG Autocall Prima Europeiska Banker XS1816498445 62.69% 100% 68.82% 2022-05-10 15:27
CS Autocall Recovery NO0010824212 33.96% 30.75% 30.75% 2022-05-10 15:27
CS Autocall Turnaround OS FK SE0011615624 99.01% 105% 76.06% 2022-05-10 15:27 Visa
SG Autocall Prima Svenska Banker Halvår XS1853087234 79.11% 100% 67.94% 2022-05-10 15:27
CS Autocall European Value NO0010830565 93.02% 100% 70.44% 2022-05-10 15:27
Citi Valutabevis Euro mot EM med 20 KS SE0011973916 74.29% 90.84% 88.64% 2022-05-10 15:27
Citi Valutabevis EUR mot EM med 20 KS II SE0012012805 76.85% 92.41% 90.21% 2022-05-10 15:27
SG Autocall Nordic Low Trigger SE0012194397 126% 110% 85.77% 2022-05-10 15:27
BNP Räntebevis Intrum Stibor XS1941754779 91.74% 116.5% 0% 2022-05-10 15:27