Mangold Investment Banking

Mergers & Acquisitions

Mangolds M&A-rådgivare erbjuder specialistkompetens inom både privata och publika företagstransaktioner, såsom värderingar, förvärv, sammanslagningar och försäljningar av företag eller dess tillgångar.

Mangold Mergers & Acquisitions

Vi vänder oss till dig som har skapat ett framgångsrikt bolag och som överväger nästa steg, vare sig det är genom förvärv, sammanslagning eller en försäljning. Vi är generalister och utvärderar alla affärsmöjligheter för dig och ditt företag.

Se mer information om hur vi arbetar inom M&A nedan eller kontakta oss idag om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med kvalificerad finansiell rådgivning.

Internationellt rådgivarnätverk – Pandea Global M&A

Mangold är medlem i Pandea Global M&A, ett nätverk av utvalda M&A-rådgivare i 33 länder över hela världen. Nätverket ger medlemmarna tillgång till varandras nätverk av köpare och säljare världen över.

Pandea är ett av de största M&A-nätverken i Europa sett till antalet genomförda affärer under 2022, med totalt 185 genomförda affärer på kontinenten och 238 genomförda affärer globalt. För mer information om Pandea, vänligen besök https://pandeaglobal.com/

Parallellt med Pandea har Mangold under många år byggt upp ett eget globalt nätverk med över 2 000 ytterligare M&A-rådgivare som aktivt delar affärsmöjligheter och ger Mangolds klienter tillgång till intressanta förvärvsobjekt och köpare, oavsett geografisk marknad.

Projektledning av företagstransaktioner

Mangold erbjuder styrelser, företagsledningar och entreprenörer ett brett urval av kvalificerade finansiella tjänster för dig som överväger att antingen sälja ditt företag, köpa ett annat eller planerar för en exit. Vårt team projektleder och skräddarsyr processen efter varje klients unika behov och strävar efter att skapa ett starkt förtroende och trygghet under hela processen.

Med mångårig erfarenhet och expertis av företagstransaktioner hjälper vi dig genom hela transaktionen, från start till mål, inom följande områden:

Företagsförvärv

Mangold är en ledande rådgivare i samband med företagsköp, både i Sverige och internationellt. Vi bistår våra klienter genom hela förvärvsprocessen, från screening, approchering och strategisk planering till förhandling och genomförande av förvärvet. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras specifika behov och målsättningar, och skapar därefter en skräddarsydd strategi för varje enskilt företagsköp.

Våra M&A-rådgivare har omfattande erfarenhet inom både nationella och internationella företagstransaktioner över olika geografier och branscher. Som projektledare bistår vi våra klienter genom hela processen, vilket inkluderar att identifiera lämpliga målbolag, kartlägga andra aktörer och konkurrenter, samordna due diligence, värdera målbolag samt hantera förhandlingar med säljare och andra intressenter.

Oavsett om ni behöver hjälp med att lokalisera och identifiera relevanta målbolag, eller om ni redan har identifierat ett eller flera relevanta bolag som ni önskar köpa, så har vi de rätta verktygen för att hjälpa er. I processen involverar vi även våra nationella och internationella M&A-nätverk för att maximera era chanser att hitta rätt bolag och att få dem till förhandlingsbordet.

Sälja företag

Mangolds M&A-rådgivare erbjuder kvalificerad och skräddarsydd finansiell rådgivning i samband med företagsförsäljningar. Vi agerar rådgivare till entreprenörer, investmentbolag, Private Equity-bolag och industriella aktörer, med målet att anpassa processen för varje klients unika behov.

Vi agerar rådgivare genom hela försäljningsprocessen, från start till mål. Våra tjänster inkluderar bland annat värdering, upprättande av marknadsföringsmaterial och investeringsmemorandum, finansiell analys, kontakt med potentiella köpare, upprättande av processbrev, utvärdering av bud samt stöd vid avtalsförhandling genom en strukturerad försäljningsprocess.

När du som entreprenör funderar på att sälja hela eller delar av ditt bolag är det sannolikt ett av de största besluten i livet. Som säljare till ett entreprenörslett bolag finns det många fallgropar och problem som kan dyka upp under vägens gång. Därför är det viktigt att arbeta tillsammans med en kvalificerad M&A-rådgivare som säkerställer kvalité genom hela försäljningsprocessen. Det är viktigt att fundera på vad som är viktigt för just dig vid en försäljning av ditt företag. Hur värderar jag mitt företag? Vilken typ av köpare passar bäst för bolagets framtid? Hur väl kommer en ny ägare ta hand om anställda, leverantörer och kunder? Dessa frågor och många fler diskuteras tidigt i processen för att säkerställa att försäljningsprocessen utformas i enlighet med förväntningarna.

Funderar du på att sälja ditt företag? Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till att maximera värdet och hitta rätt köpare för just dig.

Fusioner, publika bud och uppköpserbjudanden

Oavsett om du är aktieägare i ett bolag som erhållit ett publikt bud, eller om du funderar på att köpa ut ett noterat företag, rekommenderas alltid att anlita en M&A-rådgivare för ändamålet. Att genomföra en offentlig budprocess kan vara en omfattande och tidskrävande process. Våra M&A-rådgivare är till stor hjälp när det kommer till att navigera genom projektet och säkerställa att processen genomförs både effektivt och framgångsrikt.

Mangold erbjuder en hög nivå av kvalificerad finansiell rådgivning inom alla delar av processen, från strategisk planering, budbrev, förhandlingar med aktieägare och övriga parter, till genomförande och integration. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter kundens unika behov och mål med transaktionen.

Vi erbjuder även rådgivning vid sammanslagningar av bolag, både privata och publika, genom en strukturerad fusionsprocess. Det finns ofta stora synergistiska fördelar att dra nytta av vid en konsolidering med rätt bolag och vi diskuterar gärna förutsättningarna för att approchera ett annat företag för att genomföra en sammanslagning.

Företagsvärderingar, Värderingsutlåtanden och Fairness Opinions

Företagsvärderingar är av stor betydelse vid olika företagstransaktioner, såsom teckningsoptionsprogram för anställda, publika bud, sammanslagningar och företagsförsäljningar. Mangold har lång erfarenhet och god kunskap inom olika värderingsmetoder. Idag används våra företagsvärderingar, värderingsutlåtanden eller så kallade Fairness Opinions bland annat av företagsledningar, entreprenörer, juridiska ombud, revisorer och skatterådgivare.

Är du intresserad av att veta vad ditt företag kan vara värt vid en företagsförsäljning? Har du kanske rent av redan fått ett indikativt bud från en intresserad köpare? Hör av dig till oss för rådgivning kring nästa steg.

Omvända förvärv

Mangold erbjuder rådgivning vid omvända förvärv för att hjälpa företag att navigera genom denna komplexa process. Vårt team av erfarna rådgivare besitter en gedigen erfarenhet och kan tillhandahålla en heltäckande lösning, vilket bland annat inkluderar projektledning, företagsvärdering och förhandling. Vi hanterar även dialogen med marknadsplatsen (Nasdaq, NGM och Spotlight), Finansinspektionen, och samarbetar nära våra kunder för att säkerställa att deras strategiska mål uppnås samt att de erhåller maximalt värde från transaktionen.

Omstruktureringar och utdelningar

Vi stödjer företag med ett brett utbud av M&A-lösningar för organisationer i olika situationer över hela spektrumet av ett företags livscykel. Vi erbjuder värdebaserade lösningar som passar kundens tidplan och har erfarenhet av att hantera utmanande situationer som involverar en bred grupp av intressenter samt har ett beprövat track-record av att leverera goda resultat.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just ditt företag inom M&A

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår Corporate Finance avdelning är att den ska göra skillnad för ditt företag. Fyll i och skicka formuläret, så kontaktar vi dig!