Mangold Investment Banking

Mergers & Acquisitions

Mangold Mergers & Acquisitions

Mangold M&A erbjuder rådgivning i samband med olika typer av förvärv, fusioner och avyttringar av både publika och privata bolag. Vi vänder oss primärt till dig med företag på den svenska marknaden men genomför även cross-border-transaktioner.

Få hjälp inom M&A

Vi är engagerade, tillgängliga, personliga och ansvarstagande. Vi finns för dig och ditt företag som stöd och bollplank. Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa ditt företag med rådgivning.

Med fokus på dig och ditt företag

Styrelser, företagsledningar och du som äger ett bolag får ett brett urval av kvalificerade finansiella tjänster inom M&A. Vi agerar rådgivare på både sälj- och köpsidan i företagstransaktioner och skräddarsyr processen efter varje klients behov.

Med mångårig erfarenhet och expertis av komplexa transaktioner på M&A-marknaden hjälper vi dig genom hela transaktionen, från start till mål, inom följande områden:

Mangold M&A är en ledande rådgivare inom företagsförvärv. Vi hjälper våra klienter genom hela förvärvsprocessen, från screening och strategisk planering till förhandling och genomförande av förvärvet. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras specifika behov och målsättningar, och skapar därefter en skräddarsydd strategi för varje enskilt förvärv.

Vi har en bred erfarenhet av inhemska och gränsöverskridande M&A-transaktioner från olika branscher. Vi hjälper våra klienter med identifiering av lämpliga målbolag, koordinering av due diligence, värdering av målbolag, finansiell analys samt förhandling med säljare och andra intressenter.

Välplanerade ägarskiften underlättar för samtliga parter, hjälper dig att få högsta möjliga värde och innebär även en trygghet för företagets intressenter och anställda.

Mangold agerar rådgivare genom hela transaktionsprocessen, från start till mål. Vi bistår bland annat med upprättande av marknadsföringsmaterial, finansiell analys, kontakt med potentiella köpare, utvärdering av bud och stöd vid förhandlingar genom en strukturerad försäljningsprocess.

Att genomföra en fusion eller ett offentligt uppköpserbjudande kan vara en omfattande och tidskrävande process. En erfaren rådgivare kan vara till hjälp för att navigera genom projektet och säkerställa att processen genomförs effektivt och framgångsrikt.

Mangold erbjuder en hög nivå av expertis och erfarenhet inom alla delar av processen, från strategisk planering till genomförande och integration. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter kundens unika behov och mål.

Vi stödjer företag med ett brett utbud av M&A-lösningar för organisationer i olika situationer över hela spektrumet av ett företags livscykel. Vi erbjuder värdebaserade lösningar som passar kundens tidplan och har erfarenhet av att hantera utmanande situationer som involverar en bred grupp av intressenter samt har ett beprövat track-record av att leverera goda resultat.

Värderingsutlåtanden utgör en betydande parameter vid flera olika transaktioner, till exempel vid offentliga uppköpserbjudanden, fusioner och företagsöverlåtelser. Mangold har god kunskap inom en rad olika värderingsmetoder och idag används Mangolds värderingsutlåtanden eller fairness opinions bland annat av företagsledningar, juridiska ombud, revisorer och skatterådgivare.

Mangold erbjuder rådgivning vid omvända förvärv för att hjälpa företag att navigera genom denna komplexa process. Vårt team av erfarna rådgivare besitter en gedigen erfarenhet och kan tillhandahålla en heltäckande lösning, vilket bland annat inkluderar projektledning, värdering och förhandling. Vi samarbetar nära med våra kunder för att säkerställa att deras strategiska mål uppnås och att de erhåller maximalt värde från transaktionen.

Kontakta oss för M&A

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Anton Söderqvist
Head of M&A Anton Söderqvist +46 8 5277 5086
Charles Wilken
Head of Investment Banking Charles Wilken +46 8 5030 1558
Oscar Carling
Head of Corporate Sales Oscar Carling +46 8 5030 1587

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår M&A avdelning är att den ska göra skillnad för dig och ditt företag. Fyll i formuläret nedan och skicka, så kontaktar vi dig!