Mangold Private Banking

Prislista


Prislistan giltig från och med 2023-08-23.

Räntor
Inlåningsränta depå 4,0 % 4,0 % 4,0 %
Inlåningsränta ISK 1,94 % 1,94 % 1,94 %
Inlåningsränta försäkring 1,65 % 1,65 % 1,65 %
Utlåningsränta 11,75 %8 11,75 %8 11,75 %8
Överbelåningsränta Utlåningsränta + 11,5 % Utlåningsränta + 11,5 % Utlåningsränta + 11,5 %
Avgift vid tvångsförsäljning 1 000 SEK + courtage 1,00 %
Transaktionskostnader Personlig Service Mangold Online Mangold Trader
Minimicourtage 199 SEK Aktier 49 SEK
Optioner/Terminer 99 SEK
49 SEK
Svenska aktier Nasdaq 0,301 % 0,035 % 0,035 %
NGM samt Spotlight 0,301 % 0,30 % 0,30 %
Utländska aktier 0,45 %
Onoterade aktier 3,00 %
Indexterminer2 14 SEK /kontrakt 10 SEK /kontrakt 10 SEK /kontrakt
Index- och Aktieoptioner2,3 0,65 % 0,50 % 0,65 %
Aktieterminer2 0,15 % 0,10 % 0,10 %
Fonder 0,30 % 0,30 %
Premieobligationer 0,20 %
Strukturerade Produkter (förvaring/avyttring) 1,00 %4
Företagsobligationer 1,00 %4
Valutaväxling5 0,30 %*
Blockaffär Enligt offert
Månadskostnad Infront system 2 000 SEK + moms6
Depåavgifter7
Depåavgift 0 SEK 0 SEK 0 SEK
Insättningskrav 1Mkr 1Mkr
Investeringsrådgivning / Portföljförvaltning Pris enligt offert
Administrativa Avgifter
Engagemangsspecifikation 1000 SEK
Avräkningsnota per post/e-post 200/100 SEK
Årssammandrag per post/e-post 200/100 SEK
Kontantuttag manuellt/express 200/1000 SEK
Överföring värdepapper9 200 SEK/st
Överföring optioner/terminer 30 SEK/kontrakt

*Valutaväxling kan även innefatta en kostnad i form av den aktuella valutaspreaden (skillnaden mellan köp- och säljkurs) vid växlingstillfället.
1 Courtaget beror på vald tjänst eller transaktionens storlek.
2 Cleraingavgifter tillkommer enligt Nasdaq OMX prislista.
3 Lösenavgifter, minimicourtage 99 SEK.
4 Vid primärmarknadstransktioner eller ordervolym under handelsposter utgår fastställt courtage för respektive produkt.
5 Växling till SEK sker per automatik om inget annat begärts.
6 Basversionen Infront gratis vid courtage > 7 500 SEK/månad.
7 Gäller ej försäkringsskal.
8 Kreditavgift för outnyttjad kredit påförs om 0,75% årligen och avgiften debiteras månatligen.
9 Gäller ej vid avslut av depå eller uppstart av depå kopplad till investeringsrådgivningstjänster med årliga arvoden.

Sidan uppdaterades senast 2023-09-22.