Mangold Private Banking

Prislista

Prislistan giltig från och med 2023-12-27.

Räntor
Inlåningsränta depå4,2 %4,2 %4,2 %
Inlåningsränta ISK1,7 %1,7 %1,7 %
Inlåningsränta försäkring1,5 %1,5 %1,5 %
Utlåningsränta11,75 %811,75 %811,75 %8
ÖverbelåningsräntaUtlåningsränta + 11,5 %Utlåningsränta + 11,5 %Utlåningsränta + 11,5 %
Avgift vid tvångsförsäljning1 000 SEK + courtage 1,00 %
Uppläggningsavgift vid övertagande av värdepapperskredit ifrån annat institut3,00 %
TransaktionskostnaderPersonlig ServiceMangold OnlineMangold Trader
Minimicourtage199 SEKAktier 49 SEK
Optioner/Terminer 99 SEK
49 SEK
Svenska aktier Nasdaq0,351 %0,035 %0,035 %
NGM samt Spotlight0,351 %0,30 %0,30 %
Utländska aktier0,45 %
Onoterade aktier3,00 %
Indexterminer214 SEK /kontrakt10 SEK /kontrakt10 SEK /kontrakt
Index- och Aktieoptioner2,30,65 %0,50 %0,65 %
Aktieterminer20,15 %0,10 %0,10 %
Fonder0,30 %0,30 %
Premieobligationer0,20 %
Strukturerade Produkter (förvaring/avyttring)1,00 %4
Företagsobligationer1,00 %4
Valutaväxling50,30 %*
BlockaffärEnligt offert
Månadskostnad Infront system2 000 SEK + moms6
Depåavgifter7
Depåavgift0 SEK0 SEK0 SEK
Insättningskrav1Mkr1Mkr
Investeringsrådgivning / Portföljförvaltning

Administrativa Avgifter
Pris enligt offert
Engagemangsspecifikation1000 SEK
Avräkningsnota per post/e-post200/100 SEK
Årssammandrag per post/e-post200/100 SEK
Kontantuttag manuellt/express200/1000 SEK
Överföring värdepapper9200 SEK/st
Överföring optioner/terminer30 SEK/kontrakt

*Valutaväxling kan även innefatta en kostnad i form av den aktuella valutaspreaden (skillnaden mellan köp- och säljkurs) vid växlingstillfället.
1 Courtaget beror på vald tjänst eller transaktionens storlek.
2 Cleraingavgifter tillkommer enligt Nasdaq OMX prislista.
3 Lösenavgifter, minimicourtage 99 SEK.
4 Vid primärmarknadstransktioner eller ordervolym under handelsposter utgår fastställt courtage för respektive produkt.
5 Växling till SEK sker per automatik om inget annat begärts.
6 Basversionen Infront gratis vid courtage > 7 500 SEK/månad.
7 Gäller ej försäkringsskal.
8 Kreditavgift för outnyttjad kredit påförs om 1% årligen och avgiften debiteras månatligen.
9 Gäller ej vid avslut av depå eller uppstart av depå kopplad till investeringsrådgivningstjänster med årliga arvoden.

Sidan uppdaterades senast: