Mangold Investment Banking

Certified Adviser

Mangold är en av de ledande aktörerna som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och hjälper dig som planerar en notering av din aktie.

Mangold Certified Adviser

Mangold Certified Adviser

För bolag som vill notera sin aktie på Nasdaq First North Growth Market finns ett krav från marknadsplatsen att anlita en certifierad rådgivare – en så kallad Certified Adviser – något Mangold kan agera som. Rollen som Certified Adviser innebär att vägleda och stödja företaget i noteringsprocessen samt att efter listningen kontinuerligt se till att bolaget följer de regler och förordningar som finns för att ha aktier upptagna till handel.

Hjälp från en Certified Adviser

Kontakta oss idag om du vill veta mer om vad en notering på Nasdaq First North GM innebär och om vår tjänst Certified Adviser.

Mangold Certified Adviser

Vad innebär en listning på Nasdaq First North Growth Market?

Det finns en stark efterfrågan från investerare på tillväxtföretag, både bland privatinvesterare såväl som inhemska och internationella institutionella investerare. Som litet bolag med starkt tillväxtfokus och ofta omogen organisation för att möta börsmässiga krav kan Nasdaq First North GM vara ett bra steg för att sedan växla upp till en större marknadsplats.

I genomsnitt växer mer än fem företag på First North GM tillräckligt för att kunna flytta över till Nasdaq Main Market varje år. Med en notering på Nasdaqs huvudmarknad kan företaget dra nytta av ökad synlighet och investerarexponering samt Nasdaqs effektiva och oberoende övervakning av emittenter, medlemmar och handel.

Mangold är en av de ledande aktörerna som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och hjälper dig som redan är noterad eller planerar en notering av din aktie.

Läs mer om Nasdaq First North Growth Market.

Kontakta oss för en Certified Adviser

Vill du veta mer om hur en Certified Adviser kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Michael Proszynski
Head of Certified Adviser Michael Proszynski +46 (8) 5277 5045
Oscar Carling
Head of Corporate Sales Oscar Carling +46 (8) 5030 1587
Lars Lundemo
Corporate Sales Lars Lundemo +46 (8) 5030 1594

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med en Certified Adviser är att det ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •