Regulatoriska pressmeddelanden

”Vår Private Banking fortsätter att förbättra resultatet samtidigt som vi ser en högre aktivitet på Investment Banking. Tillsammans med en kostnadseffektiv organisation är vi väl positionerade i marknaden och optimistiska för de kommande kvartalen.” – Per-Anders Tammerlöv, VD

Under juli månad offentliggjordes att styrelsen i Mangold AB (”Bolaget”) beslutat, med stöd av bemyndigande från 2023 års bolagsstämma, om en nyemission av 980 aktier i Bolaget. Dessa aktier avser avtalad köpeskilling för det förvärv som Mangold pressmeddelade den 7 juli 2023 avseende 5,0 procent av aktierna i KredFin AB. Till följd av detta har 980 nya aktier registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under september 2023.

Mangold AB (”Mangold”) offentliggjorde den 7 juli 2023 ingått avtal om förvärv av 5,0 procent av aktierna i KredFin AB, org.nr 559000–6556 (”KredFin”). Köpeskilling för transaktionen uppgår till cirka 3,2 MSEK och erläggs genom nyemitterade Mangold-aktier. Styrelsen i Mangold har idag, den 25 juli 2023, beslutat om apportemission för fullgörande av förvärvet.

”Genom att sätta fokus på att bygga långsiktiga relationer, upprätthålla en sund riskkultur och långsiktig finansiell styrning finner jag trygghet i att våra engagerade medarbetare har förmågan att hjälpa våra kunder att navigera genom oroliga marknader.” – Per-Anders Tammerlöv, VD

Mangold AB (”Mangold”) offentliggjorde den 6 april 2023 förvärv av 18,4 procent av aktierna i KredFin AB, org.nr 559000–6556 (”KredFin”). Styrelsen i Mangold har beslutat om att inte fullfölja förvärvet. Samtidigt ingår Mangold idag, den 7 juli 2023, nytt avtal om förvärv av 5,0 procent av aktierna i KredFin. Köpeskilling för transaktionen uppgår till cirka 3,2 MSEK och avses erläggas genom nyemitterade Mangold-aktier.

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.