Regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold återköper del av förlagslån

Mangold AB har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 4,4 miljoner kronor.
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold återköper del av förlagslån

Mangold AB har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 5,0 miljoner kronor.
Mangold meddelade i ett pressmeddelande den 23 september 2021 att Mangold avser påkalla förtida inlösen av bolagets utestående förlagslån ”Mangold AB SEK 40,000,000 Subordinated Fixed Rate Tier 2 Bonds due 2026” med ISIN SE0008405872 (”Förlagslånet”). Mangold har per dagen för detta pressmeddelande i enlighet med villkoren informerat om förtida inlösen till alla ägare av Förlagslånet som är registrerade i Euroclear Swedens skuldbok.
Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

    • En prenumeration kräver att minst en av nedanstående listor är valda.
  • Ditt namn är obligatoriskt
  • Din epost är obligatorisk