Valberedning

Valberedningen består, i enlighet med den av årsstämman 2020 beslutade riktlinjen, av de tre största aktieägarna, per den sista bankdagen i september 2020.

Dessa är som följer: 
  • Per Åhlgren 
  • Marcus Hamberg (Ordförande) 
  • Per-Anders Tammerlöv 

För att kontakta valberedningen eller om en aktieägare vill lämna förslag vänligen skicka e-post till: 

valberedning@mangold.se