Valberedning

Valberedningen består, i enlighet med den av årsstämman 2021 beslutade valberedningsinstruktionen vilken återfinns under § 11 i stämmoprotokollet för årsstämman 2021 (som finns tillgängligt under fliken ”Bolagsstämmor” på denna webbplats), av representanter för de tre största aktieägarna, per den sista bankdagen i september 2021.

Dessa är som följer: 
  • Daniel Vargö (ordförande)  
  • Marcus Hamberg
  • Per Åhlgren

För att kontakta valberedningen eller om en aktieägare vill lämna förslag vänligen skicka e-post till: 

valberedning@mangold.se