Styrelse

Per Åhlgren

Per Åhlgren  

Ordförande  

Invald: 2003  

Född: 1960  

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan  

Arbetslivserfarenhet: Per Åhlgren var med och grundade Mangold år 2000 och har varit styrelsens ordförande sedan 2003. Åhlgren har tidigare arbetat bland annat under 10 år i London för Salomon Brothers, Bear Stearns och Deutsche Bank. Han är idag verksam i det helägda investmentbolaget GoMobile NU AB och har även uppdrag som styrelseordförande Vestum AB och styrelseledamot i Bong AB. 

Antal aktier: 134 266 (inkl. bolag) 

Utställda köpoptioner: 4765

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja  

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej 

Birgit Köster Hoffmann

Birgit Köster Hoffmann  

Ledamot  

Invald: 2019  

Född: 1971  

Utbildning: MSc Economics, Universität zu Köln  

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Savelend Credit Group AB (publ) och Pharmetheus AB samt styrelsesuppleant för Endspurt AB.  

Arbetslivserfarenhet: Birgit Köster Hoffmann blev ledamot i styrelsen under 2019. Hon har arbetat i finansbranschen sedan 90-talet och kommer närmast från rollen som VD för Volkswagen Finans. Hon har under sin tid inom Volkswagen-gruppen innehaft flertalet höga positioner bland annat som styrelseledamot i flera av Scanias finansbolag i och utanför Sverige. 

Antal aktier: 600 

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja  

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 

Helene Holm

Helene Holm 

Ledamot  

Invald: 2022  

Född: 1979 

Utbildning: Jur Kand samt Fil Kand från Stockholms universitet  

Arbetslivserfarenhet: Helena Holm var tidigare delägare på Next Advokater men driver idag egen advokatbyrå med specialisering mot regulatoriska frågor inom finansbranschen.

Antal aktier: 0 

Innehav i köpoptioner : 25

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja  

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 

Katarina Lidén  

Ledamot  

Invald: 2024

Utbildning: Business Administration and Economics från Ludwig Maximilians Universitet i München.

Arbetslivserfarenhet: Sedan 90-talet har Katarina arbetat inom bank- och finans, med flertalet seniora roller inom bland annat Finansdepartementet och Nasdaq Stockholm. Katarina har även varit VD för Swedsec Licensiering och senast VD för Förening för god sed på värdepappersmarknaden.

Antal aktier: 0 

Innehav i köpoptioner : 0

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja