Styrelse

Per Åhlgren

Per Åhlgren  

Ordförande  

Invald: 2003  

Född: 1960  

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan  

Arbetslivserfarenhet: Per Åhlgren var med och grundade Mangold år 2000 och har varit styrelsens ordförande sedan 2003. Åhlgren har tidigare arbetat bland annat under 10 år i London för Salomon Brothers, Bear Stearns och Deutsche Bank. Han är idag verksam i det helägda investmentbolaget GoMobile NU AB och har även uppdrag som styrelseordförande Vestum AB och styrelseledamot i Bong AB. 

Antal aktier: 134 266 (inkl. bolag) 

Utställda köpoptioner: 4765

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja  

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej 

Birgit Köster Hoffmann

Birgit Köster Hoffmann  

Ledamot  

Invald: 2019  

Född: 1971  

Utbildning: MSc Economics, Universität zu Köln  

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Savelend Credit Group AB (publ) och Pharmetheus AB samt styrelsesuppleant för Endspurt AB.  

Arbetslivserfarenhet: Birgit Köster Hoffmann blev ledamot i styrelsen under 2019. Hon har arbetat i finansbranschen sedan 90-talet och kommer närmast från rollen som VD för Volkswagen Finans. Hon har under sin tid inom Volkswagen-gruppen innehaft flertalet höga positioner bland annat som styrelseledamot i flera av Scanias finansbolag i och utanför Sverige. 

Antal aktier: 600 

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja  

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 

Helene Holm

Helene Holm 

Ledamot  

Invald: 2022  

Född: 1979 

Utbildning: Jur Kand samt Fil Kand från Stockholms universitet  

Arbetslivserfarenhet: Helena Holm var tidigare delägare på Next Advokater men driver idag egen advokatbyrå med specialisering mot regulatoriska frågor inom finansbranschen.

Antal aktier: 0 

Innehav i köpoptioner : 25

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja  

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 

Petra Holmberg

Petra Holmberg  

Ledamot  

Invald: 2022

Född: 1971

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet

Arbetslivserfarenhet: Petra Holmberg är idag Chief Risk Officer på Euro Accident Livförsäkring AB med fokus på utveckling av riskramverk inom företagsstyrning och ansvar över riskhanteringsfunktionen.

Antal aktier: 0 

Innehav i köpoptioner : 25

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja