Styrelse

Per Åhlgren

Per Åhlgren  

Ordförande  

Invald: 2003  

Född: 1960  

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan  

Arbetslivserfarenhet: Per Åhlgren var med och grundade Mangold år 2000 och har varit styrelsens ordförande sedan 2003. Åhlgren har tidigare arbetat bland annat under 10 år i London för Salomon Brothers, Bear Stearns och Deutsche Bank. Han är idag verksam i det helägda investmentbolaget GoMobile NU AB och har även uppdrag som styrelseordförande Vestum AB och styrelseledamot i Bong AB. 

Antal aktier: 134 266 (inkl. bolag) 

Utställda köpoptioner: 2 125 

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja  

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej 

Marie Friman

Marie Friman 

Ledamot  

Invald: 2014  

Född: 1959 

Utbildning: Jur Kand och företagsekonomiexamen från Stockholms Universitet  

Arbetslivserfarenhet: Marie Friman har varit ledamot i styrelsen sedan 2014. Hon har arbetat i finansbranschen sedan början av 80-talet som rådgivare, kapitalförvaltare och VD för fondbolag och värdepappersbolag. Idag är hon verksam som advokat och delägare i Apriori Advokatbyrå. Hon är också styrelseledamot i Sparbanken Lidköping AB, ISEC Services AB och Apriori Advokatbyrå AB. Hennes specialistkompetens är värdepappersmarknaden, bland annat frågor om tillstånd, compliance och juridik för bolag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Antal aktier: 0 

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja  

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 

Peter Serlachius

Peter Serlachius  

Ledamot  

Invald: 2017  

Född: 1965  

Utbildning: MSc Economics, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors  

Arbetslivserfarenhet: Peter Serlachius har varit ledamot i styrelsen sedan 2017. Hans tidigare erfarenheter inkluderar bland annat 18 års arbete i Norden för Investa, Handelsbanken och Straumur. Serlachius grundade Sackville Partners AB 2009, ett bolag som jobbar med hantering, kontroll och styrning av risk inom den finansiella sektorn och är där styrelseledamot. Han är också delägare i MORS Software Oy, som utvecklar mjukvara för riskhantering inom den finansiella sektorn. 

Antal aktier: 0 

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 

Birgit Koster Hoffmann

Birgit Köster Hoffmann  

Ledamot  

Invald: 2019  

Född: 1971  

Utbildning: MSc Economics, Universität zu Köln  

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Savelend Credit Group AB (publ) och Panthera AB samt styrelsesuppleant för Endspurt AB,  

Arbetslivserfarenhet: Birgit Köster Hoffmann blev ledamot i styrelsen under 2019. Hon har arbetat i finansbranschen sedan 90-talet och kommer närmast från rollen som VD för Volkswagen Finans. Hon har under sin tid inom Volkswagen-gruppen innehaft flertalet höga positioner bland annat som styrelseledamot i flera av Scanias finansbolag i och utanför Sverige. Hon är också styrelseledamot i Savelend Credit Group AB (publ) och Panthera AB samt styrelsesuppleant för Endspurt AB.  

Antal aktier: 600 

Oberoende i förhållande till Mangold och dess ledning: Ja  

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja