Mangold Investment Banking

Corporate Finance

Vår Corporate Finance-avdelning har mångårig erfarenhet och expertis kring företagsrådgivning med fokus på mindre och medelstora bolag,
både noterade och privata.

Mangold Corporate Finance

Mangold Corporate Finance

Mangold Corporate Finance erbjuder rådgivning i samband med transaktioner som börsintroduktioner, nyemissioner, företagsobligationer och annan lånefinansiering. Corporate Finance erbjuder rådgivning vid olika typer av förvärv, fusioner och avyttringar av både noterade och privata bolag. Vi ger dig också kvalificerade råd runt utköp av noterade bolag.

Få hjälp inom Corporate Finance

Vi är engagerade, tillgängliga, personliga och ansvarstagande. Vi finns för dig och ditt företag som stöd och bollplank. Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa ditt företag med rådgivning.

Hjälp med Corporate Finance

Med fokus på dig och ditt företag

Vi ger dig kompetens i frågor som incitamentsprogram, värderingsutlåtanden och annan strategisk utvärdering. Mangold åtar sig att sätta samman och att själv medverka i konsortium rörande emissionsgaranti eller som investerare i samband med publika kapitalanskaffningar.

Styrelser, företagsledningar och du som äger ett bolag får ett brett urval av kvalificerade finansiella tjänster. Detta i samband med bland annat börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och företagsöverlåtelser. Vi vänder oss primärt till dig med företag som utför transaktioner på den svenska marknaden men genomför även internationella transaktioner.

Vi agerar rådgivare inom följande områden

Aktiemarknadstransaktioner

 • Börsintroduktioner
 • Företrädesemissioner
 • Riktade emissioner
 • Återköp och Inlösenprogram
 • Secondary Offerings
 • Private Placements

Företagsobligationer och annan lånefinansiering

 • Obligationer
 • Konvertibla skuldebrev
 • Bryggfinansiering
 • Annan lånefinansiering

Företagsöverlåtelser

 • Förvärv
 • Avyttringar
 • Samgåenden
 • Publika bud och utköp
 • Omvända förvärv
 • Omstruktureringar
 • Utdelningar

Annan finansiell rådgivning

 • Fairness Opinions
 • Värdering
 • Incitamentsprogram
 • Finansiell, strategisk och industriell utvärdering

Behöver du hjälp med Corporate Finance och finansiell rådgivning för företag? Hör av dig till oss. 

Läs mer

Kontakta oss för Corporate Finance

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Charles Wilken
Head of Investment Banking Charles Wilken +46 (8) 5030 1558
Erik Josefsson
Head of Corporate Finance Erik Josefsson +46(0) 8 5030 1560
Oscar Carling
Head of Corporate Sales Oscar Carling +46 (8) 5030 1587

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår Corporate Finance avdelning är att den ska göra skillnad för ditt företag. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

 •