Investment Banking

Mangold Investment Banking – Vi hjälper företag med finansiell rådgivning, emissioner och likviditetsgaranti.

Vill du som investerare få information om våra erbjudanden och investerarträffar?

Investeringserbjudanden från Mangold Corporate Finance riktar sig till kvalificerade investerare med över 5 miljoner kronor att placera. Ange dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Mangold Investment Banking

Utforska våra företagstjänster

Corporate Finance

Vår Corporate Finance-avdelning har mångårig erfarenhet och expertis kring företagsrådgivning med fokus på mindre och medelstora bolag,
både noterade och privata.

Emissionstjänster

Mangold är ett av marknadens ledande emissionsinstitut och bistår bolag med rådgivning och projektledning i samband med de
flesta företagshändelser.

Certified Adviser

Mangold är en av de ledande aktörerna som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och hjälper dig som planerar
en notering av din aktie.

Mentor NGM

Till dig som vill ta steget till en börsnotering erbjuder Mangold tjänsten Mentor för bolag noterade på Nordic Growth Market (NGM)
Nordic SME.

Qualified Adviser

Mangold agerar i rollen som Qualified Adviser för bolag vars aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market och säkerställer att marknadsplatsens krav uppfylls av bolagen.

Likviditetsgaranti

En likviditetsgarant förbättrar kvaliteten i handeln med noterade bolags aktier genom att säkerställa en maximal, specifik procentuell skillnad
mellan köp- och säljkurs.

Mergers & Acquisitions

Mangolds M&A-rådgivare erbjuder specialistkompetens inom både privata och publika företagstransaktioner, såsom värderingar, förvärv, sammanslagningar och försäljningar av företag eller dess tillgångar.

Hjälp med Investment Banking

Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur vi inom Investment Banking på Mangold kan hjälpa dig och ditt företag.

Hållbarhetsprofilering

Många av bolagen Mangold arbetar med inom Investment Banking är verksamma inom grön teknik, Life Science och återvinning. Vi känner de branscherna väl och drivs av att bidra till en samhällsutveckling i en hållbar riktning genom att stödja bolag som vill lösa morgondagens utmaningar.

Investment Banking | Medarbetare

Långsiktig finansiell partner

Mangold Investment Banking kan ge bolag stöd i många skeenden och processer som en börsnotering innebär. Med våra löpande tjänster får du en trygg hand att hålla i som nykomling på börsen.

”Mangold Investment Banking jobbar nästan uteslutande med bolag som har affärsidéer kopplade till hållbarhet – tekniska lösningar, tjänster och andra produkter som bidrar till ett bättre klimat eller hälsosammare liv för oss människor. Vi har byggt upp en stark expertis och nätverk och ser framemot att vara finansiellt stöd åt fler bolag i de här sektorerna.”

Charles Wilken

Charles Wilken | Investment Banking

Mer om Mangold Investment Banking

Anlitar du oss på Investment Banking kan vi till exempel agera rådgivare och projektledare i samband med aktiemarknadsrelaterade transaktioner som emissioner och börsnoteringar. Vi bistår också med rådgivning vid olika typer av företagsöverlåtelser som förvärv, fusioner och avyttringar.

Mangold är engagerade, tillgängliga, personliga och ansvarstagande

På Mangold värnar vi om engagemang, ansvar och tillgänglighet för dig som kund. Starka, personliga relationer byggs upp av god affärsetik och att vi alltid arbetar för dig när du behöver oss.

Löpande tjänster

Vi kan erbjuda dig flertalet uppdrag inom finansiella tjänster som är av typen löpande uppdrag, som fungerar som en slags prenumerationstjänst. Till dessa räknas vår uppdragsanalys, likviditetsgaranti och Certified Adviser. Ungefär en femtedel av alla svenska börsbolag använder någon av våra löpande tjänster. Kontakta oss i dag om du vill veta mer om våra löpande tjänster.

Hållbarhetsprofilering

Majoriteten av de bolag som Mangold är rådgivare till och genomför uppdrag åt är verksamma inom grön teknik, medicinteknik, läkemedelsforskning och återvinning med affärsidéer som bygger på innovativa sätt att lösa morgondagens utmaningar. Det är inspirerande och viktigt för oss att arbeta med bolag som bidrar till en grönare planet och som brinner för att utveckla samhället i en hållbar riktning.

Mangolds geografiska marknad inom Investment Banking

Den geografiska marknaden för tjänsterna inom Investment Banking är primärt Sverige men också till viss del övriga Norden. Mangold är i dag en framstående och mångsidig finansiell aktör. Vårt breda erbjudande genererar synergier mellan de olika tjänsteområdena och skapar stabila återkommande intäkter samt långsiktiga kundrelationer.

Tjänsterna som erbjuds skapar värde för dig som entreprenör och investerare, vilket ger dig tillväxt, såväl ekonomisk som förtroendemässig. Det är inte lätt att förutspå allt och ha koll på marknadens cykler inför viktiga beslut. Men det är där vi kommer in i bilden. Vi har via vår mångåriga erfarenhet gjort flertalet omvärldsanalyser för att hjälpa våra kunder med tuffa beslut, så att du kan fokusera på det du gör bäst; nämligen din verksamhet.

Kontakta oss om du är intresserad av hur vi kan hjälpa dig inom Investment Banking.

Kontakta oss på Investment Banking

Vill du veta mer om Investment Banking, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår Investment Banking är att den ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •