Mangold Investment Banking

Mentor NGM

Till dig som redan är noterad eller vill ta steget till en börsnotering på Nordic Growth Market Nordic SME erbjuder Mangold tjänsten Mentor.

Mangold Mentor NGM

Mangold Mentor – en proaktiv Mentor

Nordic SME är till för små- och medelstora företag (så kallade SME-företag) som befinner sig i en snabb tillväxt och vill ta nästa steg genom en notering. På bolag som önskar noteras på Nordic Growth Market Nordic SME ställs det krav från handelsplatsen att anlita en av handelsplatsen godkänd kvalificerad rådgivare i processen. Rollen som Mentor innebär att vägleda och stödja företaget i noteringsprocessen samt att efter noteringen kontinuerligt vägleda och tillse att bolaget följer gällande lagar och regler tillämpliga för noterade bolag. Mangold Mentor strävar efter ett nära och proaktivt samarbete för att ni som bolag ska uppnå era högt ställda ambitioner.

Hjälp från en mentor

Kontakta oss om du går i tankarna på att notera ett bolag på Nordic Growth Market Nordic SME och behöver en Mentor.

Mangold Mentor NGM

En notering på Nordic SME stärker ditt varumärke

En notering på Nordic SME stärker bolagets varumärke och ökar både allmänhetens intresse och kunskap för bolaget. En notering och kraven på bland annat informationsgivning medför även en ökad trovärdighet för bolaget.

Läs mer om NGM Nordic SME här.

Mangold Fondkommission är Mentor för nedanstående bolag som handlas på NGM Nordic SME

Företag

Imsys AB
Lumito AB

Läs mer

Kontakta oss för en Mentor NGM

Vill du veta mer om hur en Mentor kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Martin Polivka
Head of Certified Adviser Martin Polivka +46 8 5277 5020
Oscar Carling
Head of Corporate Sales Oscar Carling +46 8 5030 1587
Corporate Sales Lars Lundemo +46 8 5030 1594

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med en Mentor NGM är att det ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •