Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner med entreprenörer och tillväxtbolag som största kundgrupp.

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner med entreprenörer och tillväxtbolag som största kundgrupp. Affärsverksamheten är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking med fokus på lösningar som anpassas efter varje kunds finansiella behov.

Vår historia

Mangold grundades år 2000 och har sedan dess gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden. Som finansiell partner bidrar Mangold till sina kundbolags utveckling och därmed även till innovation, värden och arbetstillfällen i Sverige.

Om Mangold

Mangold – en av de större aktörerna i Sverige

Inom Investment Banking är Mangold en av de större aktörerna av finansiella tjänster för bolag på de mindre marknadsplatserna i Sverige; NGM, Spotlight och Nasdaq First North Growth Market och är därtill en av de mest transaktionsintensiva aktörerna.

Private Banking erbjuder kapitalförvaltning i kombination med rådgivning. Kapitalrådgivningen arbetar med placeringsbeslut, pensions- och trygghetsfrågor utifrån kundens behov.

Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är också derivatmedlem på Nasdaq Stockholm samt clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold Fondkommission medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold har omkring 80 anställda med kontor i Stockholm och Malmö.

Om Mangold