Risk och kapitaltäckning

Här publicerar vi rapporter över risk och kapitaltäckning.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12 kap 8) om
offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering för kreditinstitut och värdepappersbolag lämnar Mangold periodisk information enligt pelare 3 nedan.

Våra senaste rapporter