Reklamation och klagomål

Reklamation och klagomål

Vi på Mangold arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster. Därför är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter om du som kund skulle vara missnöjd.

Kontakta gärna i första hand din rådgivare eller den avdelning inom Mangold som har haft hand om ditt ärende. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får kan du sedan kontakta Mangolds klagomålsansvarige som utreder och prövar ärendet på nytt.

Beskriv skriftligen ditt ärende, vad du anser har blivit fel och vem som har haft hand om ditt ärende. Beskriv även eventuella yrkanden eller vilka åtgärder du vill att Mangold vidtar.

Ett klagomål ska adresseras till:

Mangold Fondkommission AB

Att: Klagomålsansvarig
Box 55691
102 15 Stockholm

Mangold strävar efter att hantera klagomålsärenden skyndsamt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Du som kund ska erhålla ett skriftligt svar senast inom tio arbetsdagar. Om utredningen kräver mer tid ska du informeras om handläggningen av klagomålet och när besked i ärendet kan beräknas.

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå , Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.