Mangold Mentor NGM

Bolagsstyrning

Mangold AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm som regleras av svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). 

Bolaget grundades år 2000 i Sverige. Företaget tillämpar de regler och rekommendationer som följer av bolagets notering på Nasdaq Stockholm Main Market. 

Mangolds bolagsstyrning

Målsättningen med Mangolds bolagsstyrning är att bygga en sund riskkultur och att samtliga medarbetare vägleds i sitt affärsmässiga uppträdande. Av största vikt är att Mangold upprätthåller förtroendet gentemot såväl aktieägare och medarbetare som övriga intressenter.