Finansiella rapporter

Här hittar du Mangolds delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar.

Financial reports in english

Våra senaste rapporter

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70