Mangold Investment Banking

Qualified Adviser

Mangold Fondkommission erbjuder tjänsten som Qualified Adviser för bolag vars
aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Mangold Qualified Adviser – en proaktiv Qualified Adviser

Som Qualified Adviser är Mangold behjälpliga och vägleder bolaget i börsrelaterade- och informationsgivningsfrågor genom ett proaktivt samarbete och en nära dialog för att ni som noterat bolag ska löpande efterleva gällande lagar och regler tillämpliga för noterade bolag.

Hjälp från en Qualified Adviser

Kontakta oss i dag om ditt företag behöver hjälp eller vill veta mer om tjänsten.

Mangold Qualified Adviser

Den rådgivande rollen

En väl genomtänkt och god strategi för informationsgivning ökar inte bara synligheten på aktiemarknaden utan ökar även investerarnas förtroende för bolaget. Som Qualified Adiser vägleder vi er i informationsgivning vid tolkning av relevanta och ofta snåriga regelverk samt ger stöd vid upprättande av pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Läs mer om om Spotlight Stock Market här.

Mangold agerar Qualified Adviser för nedanstående bolag som handlas på Spotlight Stock Market

Syncro Group AB

Kontakta oss på Qualified Adviser

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår Corporate Finance avdelning är att den ska göra skillnad för ditt företag. Fyll i och skicka formuläret, så kontaktar vi dig!

  •