Mangold Private Banking

Värdepappershandel

Möjligheten till goda aktieaffärer finns alltid hos oss. De tjänster vi erbjuder kring värdepappershandel är speciellt framtagna för att möta alla typer av behov

Mangold värdepappershandel

Hos oss kan du handla aktier, aktierelaterade instrument och derivat. Vi erbjuder lågt courtage, möjlighet att belåna småbolagsaktier och en förmånlig optionshandel. Vi är måna om dig och anpassar tjänsterna efter dina önskemål och behov.

Mangold online

Mangold Online – för dig som själv sköter investeringsbeslut erbjuder vi Mangolds egenutvecklade webbhandelstjänst. Genom Mangold Online får du tillgång till ett lågt courtage vid värdepappershandel, möjlighet att i realtid följa din depåutveckling, portföljrapporter på kvartals- och årsbasis samt deklarationsunderlag till skatteverket.

Mangold Trader

För våra tradingintensiva kunder erbjuder vi Mangold Trader. Det är ett DMA-system (Direct Market Access), som ger dig möjligheten att följa finansmarknaden i realtid på en rad olika börser världen över. Detta samtidigt som du kan lägga dina order i samma system. Trader är ett avancerat informations- och handelssystem som kan användas både av dig privat och som professionell investerare.

Systemet som levereras av InFront ger dig som både privat och professionell investerare möjligheten att följa:

 • Börskurser från 55 börser och MTF’s
 • Derivat
 • Företagsobligationer
 • Råvaror
 • Valutor
 • Fonder / ETF’s
 • Index
 • Nyheter
 • SME Direkt estimat
 • Kalender
 • Integrerad orderläggning med larm- och stop loss funktion.

Fondhandel

Mangold har inga egna fonder men på vårt fondtorg har du tillgång till över 4000 olika fonder på den globala marknaden. För UCITS-fonder betalar vi ut all fondprovision direkt till dig som kund och du får därför en enkel, billig och transparent grundplattform för ditt sparande. Vi tror inte på krångliga och onödiga avgifter för kunden.

Vi vill gynna långsiktigt och tar därför inte heller någon depåavgift eller kostnad för en kund som vill flytta fonder till Mangolds värdepappershandel.

Hjälp från en personlig aktiemäklare

För dig som önskar kontakt med våra börsexperter i samband med olika investeringsbeslut och har ett kapital på över 1 miljon kronor kan få personlig service och råd, samt en effektiv exekvering av dina värdepappersaffärer.

Hjälp med värdepappershandel

Mer om värdepappershandel hos Mangold

Som kund till Mangold Private Banking och vår värdepappershandel kan du handla med aktier, aktierelaterade instrument och derivat. Detta via handelssystemet Mangold Trader, webbhandelstjänsten Mangold Online samt genom personlig service av mäklare. Mangold Fondkommission är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market. Genom våra mäklare kan kunder dessutom nå flertalet av världens största börser.

Utländska aktier

Mangold erbjuder genom noga utvalda samarbetspartners handel i utländska värdepapper. Via vårt mäklarbord får kunderna därmed tillgång till ett brett utbud av marknader att agera på, inklusive USA.

Värdepapperskredit

Vi erbjuder även våra kunder möjligheten att belåna värdepapper, i depå eller investeringssparkonto. Krediten är inte förknippad med några fasta avgifter. Kunden betalar i stället den ränta som gäller då krediten utnyttjas. Efter en godkänd kreditansökan kan du därför bättre anpassa din handel till den önskade riskprofilen.

Fixed Income

Vi analyserar och erbjuder investeringar i befintliga och helt nya räntebärande värdepapper. Mangold Fixed Income analyserar dina räntebärande värdepapper och erbjuder handel i både primärmarknad och befintliga noterade och onoterade räntebärande värdepapper. Vårt investeringsfokus ligger på emittenten och dess förutsättningar att i olika marknadsklimat kunna fullfölja sina åtaganden mot investerarna. Inga investeringar genomförs om vi finner risk att emittentens åtaganden, givet våra stresstester, kan bli för omfattande.

Unika fördelar med Mangolddepå

Onoterade aktier

Hos Mangold har du möjlighet till handel och förvaring av onoterade aktier. Mangold har ett samarbete med försäkringsförmedlaren Kaptena som gör oberoende värderingar av onoterade innehav och erbjuder ägarskap i en kapital- eller pensionsförsäkring hos Futur Pension, där Mangold tillhandahåller depåer och sköter administration.

Börsnoteringar

Som depåkund hos Mangold har du möjlighet att enkelt teckna dig i de börsnoteringar som erbjuds genom oss. Mangold har lång erfarenhet att ta små och medelstora företag till börsen och genomför regelbundet intressanta transaktioner som du som kund kan ta del av.

För mer kvalificerade investerare finns även möjlighet att komma in i ett tidigt skede via teckningsåtaganden eller som garant.

Depå eller ISK?

Att öppna depå hos oss är kostnadsfritt och vi tar heller ingen avgift för förvaring av värdepapper. Eventuella kostnader tillkommer endast när man utför transaktioner såsom köp och/eller sälj av värdepapper.

En aktiedepå är som ett vanligt bankkonto men där du utöver pengar kan ha aktier och fonder. Du betalar courtage när du gör aktieaffärer samt 30 procent skatt på inkomst av kapital för vinster eller utdelningar och du kan göra avdrag på skatten om du har sålt med förlust.

Har du aktierna i ett investeringssparkonto betalar du endast en årlig schablonskatt som baseras på kontots värde. Du behöver heller inte ta upp försäljningar av värdepapper i din deklaration. Du betalar courtage när du gör aktieaffärer.

Vare sig du är kund hos oss, väljer depå eller investeringssparkonto får du tillgång till företagets totala tjänsteutbud såsom handel i svenska aktier, derivat, fonder och andra närliggande värdepappersslag. För en närmare beskrivning av det totala tjänsteutbudet vänligen kontakta oss.

Våra konton omfattas enligt beslut av Riksgälden av den statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 SEK.

Rapport och sammanställning Best Execution

Rapport RTS 28

Kontakta oss om värdepappershandel

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med värdepappershandel, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår värdepappershandel är att den ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

 •