Våra ägarintressen

Utöver den kundinriktade verksamheten i Mangold Fondkommission har Mangold ägarintresse i ytterligare bolag. Vår strategi är att investera i, och förvärvar delar av bolag för att få en bredare produktportfölj och mer spridd och diversifierad intäktsbas.

Mangold har tre intressebolag, vilket innebär att ägandet uppgår till minst 20 procent av rösterna i bolaget utan ett bestämmande inflytande. Två av bolagen är så kallade Alternativa Investeringsfonder (AIF); Finserve och Resscapital AB. Det tredje är ett schweiziskt start-up-bolag inom finansiell rådgivning.

Därutöver har Mangold ett större delägande i ett antal ytterligare bolag, bland annat är vi en av de största ägarna i fintechbolaget Nowonomics.