Mangolds nyhetsrum

17 nov
juli–september • Rörelsens intäkter ökade med 129,5 procent till 115,7 (50,4) mkr • Rörelseresultatet steg till 65,1 (12,6) mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 56,2 procent (25,1) • Antal transaktioner ökade med 79,5 procent till 116 019 (64 634) stycken januari–september • Rörelsens intäkter ökade med 107 procent till 294,5 (142,1) mkr • Rörelseresultatet steg till 114,4 (25,6) mkr • Avkastning på eget kapital uppgick till 35,3 procent (9,2) • Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,7 (1,4) mdr kr
Regulatoriskt pressmeddelande

Mangolds valberedning utsedd

I enlighet med de utav stämman beslutade och offentliggjorda riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB utsetts. 
Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

    • En prenumeration kräver att minst en av nedanstående listor är valda.
  • Ditt namn är obligatoriskt
  • Din epost är obligatorisk