Mangolds nyhetsrum

Nu vässar vi vårt erbjudande ytterligare och erbjuder marknadens bästa ränta på depåkonto – 3,85 % från första kronan, helt utan bindningstid och med statlig insättningsgaranti.

Mangold AB (”Mangold”) offentliggjorde den 7 juli 2023 ingått avtal om förvärv av 5,0 procent av aktierna i KredFin AB, org.nr 559000–6556 (”KredFin”). Köpeskilling för transaktionen uppgår till cirka 3,2 MSEK och erläggs genom nyemitterade Mangold-aktier. Styrelsen i Mangold har idag, den 25 juli 2023, beslutat om apportemission för fullgörande av förvärvet.

”Genom att sätta fokus på att bygga långsiktiga relationer, upprätthålla en sund riskkultur och långsiktig finansiell styrning finner jag trygghet i att våra engagerade medarbetare har förmågan att hjälpa våra kunder att navigera genom oroliga marknader.” – Per-Anders Tammerlöv, VD

Mangold AB (”Mangold”) offentliggjorde den 6 april 2023 förvärv av 18,4 procent av aktierna i KredFin AB, org.nr 559000–6556 (”KredFin”). Styrelsen i Mangold har beslutat om att inte fullfölja förvärvet. Samtidigt ingår Mangold idag, den 7 juli 2023, nytt avtal om förvärv av 5,0 procent av aktierna i KredFin. Köpeskilling för transaktionen uppgår till cirka 3,2 MSEK och avses erläggas genom nyemitterade Mangold-aktier.

Mangold har idag informerats om att Aktiebolaget I.V. Numen Adest har justerat sitt yrkande i tingsrätten och utökat det med ytterligare 49,9 MSEK. I likhet med det krav från Aktiebolaget I.V. Numen Adest som redan ligger i tingsrätten anser Mangold att det tillkommande kravet är grundlöst.

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

Det saknas specifika Cookie-inställningar för att denna funktionalitet ska vara aktiverad.