Mangolds nyhetsrum

Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold AB Delårsrapport april-juni 2021

april-juni • Rörelsens intäkter ökade med 85 procent till 106,2 (57,3) mkr  • Rörelseresultatet steg till 28,9 (12,8) mkr  • Rörelsemarginalen uppgick till 27,2 (22,3) procent • Antal transaktioner ökade med 216 procent till 127 293 (40 284) stycken  januari-juni • Rörelsens intäkter ökade med 95 procent till 178,8 (91,7) mkr  • Rörelseresultatet steg till 49,3 (13,0) mkr  • Avkastning på eget kapital uppgick till 16,4 (9,0) procent   • Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,6 (1,4) mdr kr per den 30 juni 
Styrelsen för Mangold AB (publ) har beslutat att initiera en ansökningsprocess för notering av Mangolds aktie på Nasdaq Stockholm Main Market. Beslutet är en avsiktsförklaring och enligt den preliminära tidsplanen kommer en ansökan till Nasdaq att lämnas in under det tredje kvartalet i år.
Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70

Snabbfakta om Mangold

Mangold Fondkommission erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner genom de två segmenten Investment Banking och Private Banking.

Bolaget har sedan det grundades 2000 vuxit kraftigt och gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

Prenumerera

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Mangold.

    • En prenumeration kräver att minst en av nedanstående listor är valda.
  • Ditt namn är obligatoriskt
  • Din e-postadress är obligatorisk