Bolagsordning Mangold

Bolagsordning

Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Mangolds verksamhet.

Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma.  

Den senaste registrerade bolagsordningen beslutades vid årsstämman den 30 juni 2020. Du hittar den i sin helhet här: