Revisorer

Mangolds revisor sedan 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Sussanne Sundvall som huvudansvarig och auktoriserad revisor.