Mangold-aktien flyttar till Nasdaq Stockholm Main Market

Mangold tar klivet upp på Stockholmsbörsens huvudlista – ett viktigt steg i tillväxtresan

För drygt 20 år sedan grundades Mangold. På tio år gick vi från ett litet onoterat bolag i branschen till en marknadsnotering 2012 på Nasdaq First North Premier Growth Market. I år, 2022, står vi inför en notering på Nasdaq Stockholm Main Market. Vi är ett bra exempel på det som är vår huvudverksamhet: vi hittar små onoterade bolag och hjälper dem med finansiering för att de ska växa och utvecklas.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

En av Sveriges största helhetsleverantörer av finansiella tjänster

Idag är Mangold en av Sveriges största helhetsleverantörer av finansiella tjänster för mindre och medelstora bolag, som till exempel rådgivning vid börsintroduktioner och kapitalanskaffningar. Det finns flera exempel där vi varit med i början på mindre bolags resor till att bli miljardbolag.

”Noteringen innebär inte bara betydande möjligheter för oss som bolag utan ger oss även ett större förtroende gentemot våra kunder i deras resa i den noterade miljön”

Per-Anders Tammerlöv, vd Mangold

mangold-quote

Entreprenörer är vår största kundgrupp

Entreprenörer med tillväxtambitioner är vår största kundgrupp. Vi hjälper dem med finansiell rådgivning och kan även bistå entreprenörerna bakom bolagen med tjänster som kapitalförvaltning och pensionsfrågor för personalen.

Börsnoteringen är ett viktigt steg för Mangolds fortsatta utveckling. Kännedomen om bolaget och vår verksamhet ökar. Noteringen lägger också grunden för en förbättrad likviditet och främjar möjligheter att förvärva nya bolag och anskaffa kapital.

Investment Banking

Vi erbjuder olika typer av finansiella tjänster till företag som redan är i eller på väg in i en noterad miljö. Men vi har också många privata företag som kunder.

Private Banking

Vi hjälper dig med placeringsbeslut, pensionsfrågor, riskfunderingar och trygghetslösningar. Vi brinner för din framtid!

Köp Mangold-aktien

Fakta om noteringen

Marknadsplats: Nasdaq Stockholm Main Market

Första handelsdag: 24 februari 2022

Ticker: MANG

ISIN-kod: SE0001449380