Mangold Investment Banking

Mentor NGM

Till dig som redan är noterad eller vill ta steget till en börsnotering på Nordic Growth
Market Nordic SME erbjuder Mangold tjänsten Mentor.

Mangold Mentor – en proaktiv Mentor

Nordic SME är till för små- och medelstora företag (så kallade SME-företag) som befinner sig i en snabb tillväxt och vill ta nästa steg genom en notering. På bolag som önskar noteras på Nordic Growth Market Nordic SME ställs det krav från handelsplatsen att anlita en av handelsplatsen godkänd kvalificerad rådgivare i processen. Rollen som Mentor innebär att vägleda och stödja företaget i noteringsprocessen samt att efter noteringen kontinuerligt vägleda och tillse att bolaget följer gällande lagar och regler tillämpliga för noterade bolag. Mangold Mentor strävar efter ett nära och proaktivt samarbete för att ni som bolag ska uppnå era högt ställda ambitioner.

Hjälp från en mentor

Kontakta oss om du går i tankarna på att notera ett bolag på Nordic Growth Market Nordic SME och behöver en Mentor.

En notering på Nordic SME stärker ditt varumärke

En notering på Nordic SME stärker bolagets varumärke och ökar både allmänhetens intresse och kunskap för bolaget. En notering och kraven på bland annat informationsgivning medför även en ökad trovärdighet för bolaget.

Läs mer om NGM Nordic SME här.

Mangold Fondkommission är Mentor för nedanstående bolag som handlas på NGM Nordic SME

Imsys AB
Lumito AB

Kontakta oss för en Mentor NGM

Vill du veta mer om hur en Mentor kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med en Certified Adviser är att det ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •