Mangold Investment Banking

5 tips för en lyckad notering

Mangold Certified Adviser är en av de ledande aktörerna på Nasdaq First North Growth Market och hjälper dig som planerar en notering eller redan är noterad.

Fem saker att tänka på för en lyckad notering på Nasdaq First North Growth Market

Att ta steget och notera ert bolag på Nasdaq First North Growth Market är en stor och spännande
milstolpe. Det öppnar upp för nya möjligheter att få tillgång till kapital och ökar bolagets synlighet. För att säkerställa en smidig noteringsprocess finns det flera viktiga aspekter att beakta. Här är fem saker ni bör tänka på:

 1. Förberedelser och planering Förberedelser är nyckeln till en framgångsrik notering. Skapa en
  detaljerad plan som täcker alla aspekter av noteringsprocessen, inklusive tidslinjer, budget
  samt definiera ansvarsområden. Att genomföra en pre-IPO process innan påbörjandet av en
  noteringsprocess kan vara ett bra sätt att förbereda bolaget och kan medföra en snabbare och
  smidigare noteringsprocess.
 2. Val av rådgivare Anlita erfarna rådgivare såsom juridiska rådgivare, revisorer och en Certified
  Adviser som är godkänd av Nasdaq. De kommer att guida er genom processen och säkerställa
  att alla krav uppfylls. Nasdaq First North Growth Market har specifika regelverk som måste
  följas. Det är avgörande att förstå och uppfylla dessa krav inför och efter noteringen för att
  undvika eventuella förseningar eller problem både under och efter noteringsprocessen.
 3. Intern kontroll och Due Diligence Se över och säkerställ att bolaget har goda interna processer
  och rutiner och tillse att eventuella behov som identifieras åtgärdas. Att ha god ordning på
  dokumentation och juridiska avtal är av yttersta vikt inför en notering. Förbered er för en
  omfattande due diligence-process. Detta innebär att granska och verifiera alla aspekter av ert
  bolag, från finansiella rapporter till operativa processer och juridiska avtal.
 4. Finansiell rapportering och bolagsstyrning Ett bolag som vill noteras behöver skapa förtroende
  genom sin finansiella rapportering. Investera tid och resurser i att säkerställa att era finansiella
  rapporter är korrekta och transparenta och att ni kan framställa korrekta delårsrapporter i god
  tid, en hygienfaktor för potentiella investerare. Fundera om det finns särskild finansiell
  information och nyckeltal specifika för er verksamhet eller bransch som ni kan synliggöra för
  potentiella investerare.
  Se över och förstärk er bolagsstyrning. En tydlig struktur och stark bolagsstyrning är dels
  avgörande för att attrahera investerare och bygga förtroende på marknaden. Säkerställ att
  Styrelsen har den kompetens som behövs för att bolaget ska utvecklas positivt.
 5. Fastställ en IR- och kommunikationsplan En noteringsprocess tar mycket resurser och tid i
  anspråk och det är lätt att glömma att se förbi noteringsdagen. Det är därför viktigt att tidigt
  sätta en kommunikationsplan att gälla både inför noteringen och efter noteringsdagen. Lägg
  därför tid på att utveckla en IR-plan och kommunikationsstrategi som ni kan hålla er till och
  som tydligt förmedlar ert bolags värderingar, vision och affärsmodell. Detta är viktigt både inför
  noteringen och för att hålla marknaden informerad efteråt. Att påvisa en röd tråd i sin
  kommunikation är även viktigt för att bygga starka relationer med både befintliga och
  potentiella investerare. Regelbunden och öppen kommunikation med investerare är avgörande
  för att bygga förtroende och attrahera kapital

Varför välja Mangold som er Certified Adviser?

När ni står inför den spännande utmaningen att notera ert bolag, är valet av Certified Adviser avgörande. Mangold Certified Adviser är en av de ledande aktörerna på marknaden och har till uppgift
att genom kvalitativ projektledning vägleda bolaget genom noteringsprocessen samt att, när bolaget
är noterat, vägleda och kontinuerligt övervaka samt säkerställa att bolaget uppfyller tillämpliga regler
för noterade bolag. Mangold Certified Adviser har 10+ års erfarenhet av noteringsprocesser samt bred
erfarenhet av informationsgivning och gällande regelverk på aktiemarknaden.

Med Mangold Certified Adviser vid er sida får ni tillgång till:

 • Expertis och erfarenhet: Våra rådgivare har hjälpt många bolag att lyckas med sina IPO:er,
  direktnoteringar och omvända förvärv och kan således erbjuda er de insikter och den
  vägledning ni behöver inför och efter notering.
 • Skräddarsydda lösningar: Vi anpassar våra tjänster efter era unika behov och mål, vilket
  säkerställer en personlig och effektiv noteringsprocess.
 • Proaktiv rådgivning: Mangold Certified Adviser arbetar proaktivt och är alltid tillgängliga på
  mejl och telefon för råd och vägledning till bolagets styrelse och ledning i
  informationsgivningsfrågor för att säkerställa att korrekt information delges till marknaden på
  rätt sätt och i rätt tid, vilket är avgörande under hela noteringsprocessen.

Låt Mangold hjälpa er att navigera genom noteringsprocessen och maximera era chanser till framgång.
Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stödja ert bolag på resan mot att bli ett noterat bolag på
Nasdaq First North Growth Market

Kontakta oss för en Certified Adviser

Vill du veta mer om hur en Certified Adviser kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med en Certified Adviser är att det ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!