Elaborx

Mangold förvärvade under 2020 37,3 procent i Elaborx Group AG.

Elaborx är ett schweiziskt start-up-bolag inriktad på tjänster för små- och medelstora bolag inom Corporate Finance, Investor Relations och bolagsstyrning som Mangold förvärvade 37,5 procent av under 2020. Bolaget kommer att samarbeta inom vissa områden med Mangold och även med den schweiziska börsen BX Swiss AG för att hjälpa bolag med noteringar och handel av deras aktier.

Läs mer om Elaborx här: https://www.elaborx.com/

Mangold ägarintressen Elaborx