Mangold Private Banking

Kapitalrådgivning

På Mangold har vi mångårig kompetens kring placeringsbeslut,
frågor pension, risk- och trygghetslösningar.

Mangold kapitalrådgivning

Som kund till Mangold får du en personlig rådgivare som analyserar, rådgör och ger löpande kommunikation kring strategier, portföljallokeringar och enskilda värdepapper. Här är våra tjänster!

Kapitalrådgivning

Innan vi börjar med att lämna råd till dig vill vi helst ta reda på vad som är viktigast för dig och vad dina mål för framtiden är. För att kunna ge relevanta råd måste vi lära känna dig och sätta oss in i din situation. Kunskap och omtanke om våra kunder lägger grunden för vår kapitalrådgivning.

Utifrån det tar vi sedan fram en plan och strategi som vår rådgivning bygger vidare på. För oss är det viktigt med löpande dialog som du som kund väljer nivå av. Vi finns där, både som ett bollplank och även ytterst ansvarig för helheten, med dig som delaktig i placeringsbesluten.

Pension

Mangold Private Banking kan erbjuda samma förvaltningsmöjligheter inom ramen för din tjänstepension, kapitalförsäkring och pensionsförsäkring som för din privata förmögenhet. Vår försäkringslösning erbjuder all form av förvaltning – aktier, onoterade aktier, fonder, ETF:er och obligationer – oavsett riskprofil och placeringshorisont. För företag och ägare
har vi försäkringspaket med tjänstepensionslösningar, policy-skrivning och individuell rådgivning för personalen.

För privatpersoner erbjuder vi kapitalförsäkring och rådgivning kring den totala försäkringsbilden. Mangolds pensions- och försäkringsspecialist reder ut begreppen,
ger en helhetsbild och säkerställer att lösningarna ger dig den framtid och trygghet som önskas.

Mangolddepå

Vår depålösning erbjuder en  öppen och flexibel arkitektur. Utbudet består bland annat av över 4000 fonder, aktier och derivat från alla europeiska och nordamerikanska börser, obligationer  mer mera. Du handlar till ordinarie prislista och har även möjlighet att lägga till tjänster och extra service utifrån dina behov.

Skatterådgivning

Inom skatterådgivning hjälper vi till med allt från enklare deklarationsfrågor till kapitalbeskattning eller om du skulle flytta utomlands. Vi samarbetar med revisions- och advokatbyråer för att säkerställa att vi alltid ska kunna erbjuda dig den kompetens som din situation kräver.

Trygghet

För oss på Mangold handlar kapitalrådgivning om helheten. Därför är det naturligt för oss att vi även hjälper till med de delar som vanligtvis inte hamnar i fokus när man pratar personlig förvaltningsrådgivning, men som tenderar att bli minst lika viktiga i vissa fall. Kort och gott de delar som skapar trygghet och säkerställer att en negativ händelse inte förvärras av att man inte gått igenom dessa delar i förväg.

Vi hjälper dig med familjejuridiska frågor, antingen med hjälp av intern expertis eller extern. Allt från samboavtal till äktenskapsförord, arvsfrågor eller gåvofrågor och alla dess närbesläktade områden.

Hur din nuvarande situation med livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar ser ut tas också i beaktning. Väldigt många tror sig ha dessa i god ordning via sin arbetsgivare kompletterat med en privat lösning, men tyvärr är oftast så inte fallet.

Med vår genomgång får du en översikt och en tydlig bild av vad som händer om det otänkbara inträffar. Du får hjälp om någonting borde förbättras eller läggas till, men framför allt ser vi till att dina trygghetslösningar är rätt utifrån just dina behov.

Kapitalförvaltning

Vår förvaltning erbjuder diskretionära mandat istället för fonder. Det ger oss en bra flexibilitet då förvaltningen inte är inlåst i en fondstruktur, utan handel kan ske i direktägda värdepapper.
Vi kan också vara snabbfotade och ta tillvara på trender eller investeringsmöjligheter som dyker upp.

Hjälp från en personlig rådgivare

Du får en personlig rådgivare som analyserar, rådgör och ger löpande kommunikation kring strategier, portföljallokeringar och enskilda värdepapper.

Kontakta oss om kapitalrådgivning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med kapitalrådgivning, tveka inte att höra av dig.

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med vår kapitalrådgivning är att den ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •