Investor Relations

Mangold Fondkommission grundades år 2000 med idén om att vara en utmanare i branschen. Idag spänner bolagets verksamhet brett med tjänster inom både Investment Banking och Private Banking.

Som finansiell partner är Mangold ett stöd till sina kunders utveckling och bidrar därmed till innovation, värden och arbetstillfällen i Sverige. Mangold-aktien noterades på Nasdaq First North Growth Market 2012 och är sedan februari 2022 noterad på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap-segmentet.

Flaggningsregler

En aktieägare ska anmäla till bolaget och Finansinspektionen när aktieägarens innehav överstiger eller understiger vissa gränsvärden. Gränsvärdena är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent av röstetalet eller antalet aktier i bolaget. Anmälan till Mangold sker per mail till legal@mangold.se

”Vi erbjuder anpassade finansiella tjänster och hanterar risker och transaktioner på ett sätt som upplevs ansvarsfullt och engagerat. Vi vill bidra till samhällets utveckling och ge våra aktieägare en konkurrenskraftig avkastning.”

Per-Anders Tammerlöv, vd Mangold

Finansiella rapporter

Mangolds delårsrapporter och årsredovisningar hittar du här.

Ägarstatistik

Mangold ägs till majoriteten av styrelseledamöter och nuvarande anställda. Läs mer om ägarbilden här.