Ägarförteckning

Mangold ägs till största del av styrelseledamöter och anställda.

Den största enskilda aktieägaren är Per Åhlgren, Mangolds styrelseordförande, vars innehav ligger i bland annat GoMobile. Näst största ägare är Per-Anders Tammerlöv, Mangolds vd, direkt och indirekt.