Mangold Investment Banking

Qualified Adviser

Mangold Fondkommission erbjuder tjänsten som Qualified Adviser för bolag vars aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Mangold Qualified Adviser

Mangold Qualified Adviser – en proaktiv Qualified Adviser

Som Qualified Adviser är Mangold behjälpliga och vägleder bolaget i börsrelaterade- och informationsgivningsfrågor genom ett proaktivt samarbete och en nära dialog för att ni som noterat bolag ska löpande efterleva gällande lagar och regler tillämpliga för noterade bolag.

Hjälp från en Qualified Adviser

Kontakta oss i dag om ditt företag behöver hjälp eller vill veta mer om tjänsten.

Mangold Qualified Adviser

Den rådgivande rollen

En väl genomtänkt och god strategi för informationsgivning ökar inte bara synligheten på aktiemarknaden utan ökar även investerarnas förtroende för bolaget. Som Qualified Adiser vägleder vi er i informationsgivning vid tolkning av relevanta och ofta snåriga regelverk samt ger stöd vid upprättande av pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Läs mer om om Spotlight Stock Market här.

Mangold agerar Qualified Adviser för nedanstående bolag som handlas på Spotlight Stock Market

Företag

Synchro Group AB

Läs mer

Kontakta oss på Qualified Adviser

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att höra av dig.

Martin Polivka
Head of Certified Adviser Martin Polivka +46 8 5277 5020
Oscar Carling
Head of Corporate Sales Oscar Carling +46 8 5030 1587
Corporate Sales Lars Lundemo +46 8 5030 1594

Vill du att vi kontaktar dig?

Målet med en Qualified Adviser är att det ska göra skillnad. Fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig!

  •