SG Räntebevis Rallye
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2021-06-11      
ISIN SE0010920967   Utgiven 2018-03-05      
Nominellt belopp (%) 100%   Startdag: 2018-03-05      
Denominering 10 000   Förfallodag 2023-03-05      
Kapitalskydd Nej   Genomsnitssberäkning Nej      
Valuta SEK   Löptid ca 5 år      
Valutarisk Nej            
Kupong / år (kvartalsvis utb) 3m stibor + 5,8%   Ränteutbetalningsdagar 20 jan, apr, jun, oct      
               
               
Värdering              
Dagskurs 12,39%            
Långsiktigt värde 12,39%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste        
Rallye CDS 5 år 772,342 11208,03          
STIBOR 3M -0,457 0,26