Autocall Prima Kapitalförvaltning 10 år II
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2021-06-11   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN XS1653661584   Utgiven 2017-10-12   2018-01-05 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-10-05   2018-04-05 Ej kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2022-10-22   2018-07-05 Ej kupong
Kapitalskydd Nej         2018-10-05 Ej kupong
Valuta SEK         2019-01-07 Ej kupong
Kupong per kvartal 1,75%         2019-04-05 Ej kupong
Inlösenbarriär 85%         2019-07-05 Ej kupong
Ack. kupongbarriär 85%         2019-10-07 Ej kupong
Riskbarriär 60%         2020-01-07 Ej kupong
            2020-04-06 Ej kupong
            2020-07-06 Ej kupong
            2020-10-05 Ej kupong
            2021-01-05 Ej kupong
            2021-04-06 Ej kupong
            2021-07-05  
            2021-10-05  
            2022-01-05  
            2022-04-05  
            2022-07-05  
            2022-10-05  
               
Värdering              
Dagskurs 77,61%            
Långsiktigt värde 100,00%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
SEB A 106,500 108,30 101,69% Ja Ja Ja  
Swedbank AB 222,800 153,00 68,67% Nej Nej Ja  
Nordea 110,400 93,08 84,31% Nej Nej Ja  
Svenska Handelsbanken A 125,500 93,20 74,26% Nej Nej Ja  
Aktie med sämst utveckling: 68,67%