Transfer Group AB (Publ): Transfer Group – På väg mot lönsamhet – Mangold Insight Analys

Transfer Group, verksamt inom säkerhetslösningar, redovisade en nettoomsättning om 32,9 (32,9) miljoner kronor under det första kvartalet. Jämförelsesiffror från föregående år inkluderar inte det avyttrade bolaget CSG. Tillväxten var blygsam med lägre kostnadsmassa och EBIT-förlusten minskade till -0,3 (-1,1) miljoner kronor. Det då försäljning av service och abonnemang bidragit till bättre marginaler. Positivt är att dotterbolaget Sensec slutit ett större avtal om cirka 70 miljoner kronor som löper fram till 2034. Även Amigo, som säljer personlarm, har vunnit upphandlingar i två svenska kommuner. Samtidigt som säkerhetsnivån på larmtrafiken i Amigos produkter ska höjas för att kunna öka möjligheterna att skala upp internationellt. Transfer Group rör sig i rätt riktning, men har fortsatt mycket att bevisa.

Bolaget uppger att de fått ett uppköpsbud på verksamheterna Sensec samt Altum Security för 130 miljoner kronor. Det är en premie om över 100 procent sett till Transfer Groups börsvärde. Detta har styrelsen tackat nej till. Det långsiktiga värdet och den strategiska positionen för dotterbolagen matchade inte budet. Transfer Group har uppdaterat sina finansiella mål. Bolaget räknar med en tillväxttakt om 12 procent per år (CAGR) fram till 2026, med en EBITDA-marginal om lägst 10 procent. 

Mangold värderar Transfer Group med en DCF-modell. Riktkursen upprepas om 0,40 kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida om cirka 100 procent. Det motiveras av en reviderade prognoser. Viktigt är att lönsamhet nås på helårsbasis 2024. Amigo kan överraska med affärens skalbarhet och expansion till Afrika och Mellanöstern.