Om Mangold Insight

Mangold Fondkommissions uppdragsanalys

Mangold Insight erbjuder uppdragsanalys, investerardagar och vd-intervjuer. Syftet med tjänsten är att bidra till nya investerarperspektiv och få upp aktiemarknadens ögon för små och medelstora tillväxtbolag noterade på handelsplatserna Spotlight Stockmarket, NGM, Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq Stockholm. 

Så fungerar vår uppdragsanalys

Uppdragsanalys är en prenumerationstjänst där ett börsnoterat bolag köper analys från ett finansiellt institut som i sin tur sprider den publikt. När Mangolds analytiker tar upp ett bolag för bevakning skrivs en omfattande och genomgående analys – en initialanalys. Den följs sedan upp med kortare uppdateringar vid varje kvartal eller vid betydande företagshändelser. Bolagen ges möjlighet att synas genom att de får delta på våra återkommande investerarträffar. Bevakade bolag ges utrymme på vår webbplats med egna bolagssidor. Där kan investerare och aktieintresserade ta del av analyser, aktieinformation och uppdaterade nyheter.

Bakgrund till uppdragsanalys

När regelverket MiFID II implementerades 2018 förändrades förhållandet mellan köp- och säljsidan av aktieanalyser då kravet på transparens ökade. Säljsidan, som består av de som skriver och säljer analyser, fick inte längre lägga analys i ett paket och prissätta med courtage till köpsidan, alltså fonder och institutioner som bedriver kapitalförvaltning. Tjänster behövde prissättas separat och aktieanalys betalas av kapitalförvaltaren direkt. Förändringen innebar att intäkterna till säljsidans analysavdelningar minskade vilket i sin tur ledde till att allt färre småbolag bevakades av analytiker. En ny affärsmodell implementerades av banker och finansiella institut där mindre bolag nu kan upphandla analys direkt. 

Mangold Insight växer och utvecklas  

Vi ser ett stort intresse för vår tjänst – dels från kunder som önskar få mer uppmärksamhet för sin verksamhet och ökad handel i sin aktie, dels för våra analyser från marknaden. Sedan vi lanserade Mangold Insight har vi växt stadigt och har en stor mängd uppdrag och flera analytiker anställda.

Våra analytiker:

Jan Glevén, Head of Insight

Sebastian Wesslén, analytiker

Filip Henriksson, analytiker

Pontus Ericsson, analytiker

Jan Gleven
Head of Mangold Insight Jan Glevén +46 8 5277 5022