Om Mangold Insight

Mangold Fondkommissions uppdragsanalys

Mangold Insight är vår uppdragsanalystjänst som vi lanserade i januari 2019. Syftet med tjänsten är att bidra till nya investerarperspektiv och få upp aktiemarknadens ögon för små och medelstora tillväxtbolag noterade på handelsplatserna Spotlight Stockmarket, NGM, Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq Stockholm. 

Hur fungerar vår uppdragsanalys?

Uppdragsanalys är som en slags prenumerationstjänst där ett börsnoterat bolag köper analys av sin aktie från ett finansiellt institut som i sin tur sprider den publikt. När våra analytiker tar upp ett bolag för bevakning skriver de en första omfattande och genomgående analys – en initialanalys. Den följs sedan upp med kortare uppdateringar vid varje kvartal eller vid en betydande företagshändelse. Vidare ger vi våra bolag möjlighet att synas genom att de får delta på våra återkommande investerarträffar. Vi spelar också in vd-intervjuer och ger bolagen utrymme här på vår webbplats med egna sidor där aktieinformation och nyheter från bolagen hålls uppdaterat. 

Bakgrund till varför uppdraganalys ökat de senaste åren 

När regelverket MiFID II implementerades 2018 förändrades förhållandet mellan köp- och säljsidan av aktieanalyser då kravet på transparens ökade. Säljsidan, som består av de som skriver och säljer analyser, fick inte längre lägga analys i ett paket och prissätta med courtage till köpsidan, alltså fonder och institutioner som bedriver kapitalförvaltning. Tjänster behöver istället prissättas separat och aktieanalys måste betalas av kapitalförvaltaren direkt. Förändringen innebar att intäkterna till säljsidans analysavdelningar minskade vilket i sin tur ledde till att färre mindre bolag blev bevakade av analytiker. Banker och finansiella institut fick då hitta nya affärsmodeller och mindre bolag kan nu upphandla analys direkt. 

Mangold Insight växer och utvecklas  

Vi ser ett stort intresse för vår tjänst – dels från kunder som önskar få mer uppmärksamhet för sin verksamhet och ökad handel i sin aktie, dels för våra analyser från marknaden. Sedan vi lanserade Mangold Insight har vi växt stadigt och vi har idag en stor mängd uppdrag och flera analytiker anställda.  

Våra analytiker:

Jan Glevén, Head of Insight

Emil Ohlsson, analytiker

Filip Henriksson, analytiker

Pontus Ericsson, analytiker

Jan Gleven
Head of Mangold Insight Jan Glevén +46 (8) 52 77 5022