TopRight Nordic AB: Årsredovisning i TopRight försenas till efter sommaren

MARINFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

TopRight består av en koncern med många dotterbolag. Revisorn i TopRight Nordic-koncernen, Baker Tilly MLT KB, Malmö har meddelat att på grund av arbetsbelastning kommer Årsredovisningen i moderbolaget inte hinna bli klar till den ordinarie stämman, som därav skjuts på till efter sommaren.

TopRights finansfunktion har sökt lösa den uppkomna situationen i samarbete med revisorn. Dotterbolagen bedöms bli klara men inte moderbolaget.  

"Det är naturligtvis frustrerande att denna situation uppstått. TopRight har gått igenom en mycket utmanande period och har kommit igenom denna i stort sett och koncernen har förändrats till det bättre. Vi har ingen annan möjlighet än att acceptera revisorns bedömning gällande årsredovisningen 2023.", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

TopRight kommer därmed inte kalla till årsstämma förrän årsredovisningen finns framme.

Läs mer på www.toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2024 kl. 07.45 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                
115 26 Stockholm                                                                                    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                               

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda           
+46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com