S2Medical AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2023

S2Medicals årsredovisning för 2023 har idag publicerats på Bolagets hemsida https://s2m.se/sv/finansiella-rapporter. Tryckta exemplar kommer att finnas tillgängliga i samband med årsstämman den 7e juni 2024. Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa den per email till hello@s2m.se

Informationen är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-09 19:22 CET.