Rättelse: Årsredovisning och koncernredovisning 2023

MAR-stämpeln inkluderades av misstag i pressmeddelandet om offentliggörande av Årsredovisning och koncernredovisning för 2023.Vimab Group AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning för 2023 har publicerats

MAR-stämpeln inkluderades av misstag i pressmeddelandet om offentliggörande av Årsredovisning och koncernredovisning för 2023.
Vimab Group AB (publ) - Årsredovisning och koncernredovisning för 2023 har publicerats

Årsredovisningen finns att tillgå i sin helhet på: https://investor.vimabgroup.com/finansiella-rapporter/ 

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO
peter.fredell@vimabgroup.com 
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
anna.bonde@vimabgroup.com 
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Vimab Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton dotterbolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 350 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Bifogade filer

Vimabgroup_Pressrelease_2024-05-23_2.pdf
Vimabgroup_Arsredovisning_och_koncernredovisning_2023.pdf