Prolight Diagnostics – Bra slagläge för hjärtbiomarkörtest – Mangold Insight Analys

Mangold Insight inleder bevakning av medicinteknik-bolaget Prolight Diagnostics med rekommendationen Köp. Riktkursen sätts till 1,05 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Bolaget utvecklar ett patientnära analyssystem, även kallat Point-of-Care (POC), med produktnamnet Psyros. POC-system utgör en kraftigt växande marknad där blodprovsanalyser görs direkt redan när patienten undersöks första gången vilket medför att vården har möjlighet att ställa en diagnos betydligt snabbare. Det leder även till stora kostnadsbesparingar.

Initialt kommer Psyros att utvecklas för hjärtbiomarkören troponin som används för att upptäcka och utesluta hjärtinfarkt. På sikt väntas Psyros kunna bredda användningsområdet till fler hjärtbiomarkörer och till många andra stora sjukdomsområden vilket ökar potentialen betydligt. Psyros väntas lanseras i början av 2026. I våra prognoser har vi utgått från en lansering i första hand för hjärtbiomarkörerna troponin följt av hjärtbiomarkörerna, NT-Pro-BNP och D-Dimer. Mangold bedömer att Psyros unika POC-system snabbt kommer att kunna ta marknadsandelar på troponinmarknaden. Mangold räknar med hög försäljningstillväxt på drygt 70 procent i snitt per år under perioden 2026 till 2032.

Mangold har valt att värdera Prolight Diagnostics med en DCF-modell utifrån flera olika scenarion. Mangold bedömer att Psyros egenutvecklade POC-teknik kommer att vara mycket konkurrenskraftigt jämfört med dagens analoga POC-plattformar. Bolagets unika POC-teknik bedöms även vara av stort intresse för ett partnerskap inom life science. Bolaget är alltjämt fortsatt i en utvecklingsfas vilket vi valt att riskjustera för.