Portföljbolaget Prolight Diagnostics slutför testkortsdesign för kommersiellt bruk och två analyser av bolaget publiceras

Portföljbolaget Prolight Diagnostics AB (publ), utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelade den 24 april att designen av det testkort för plattformen som är tänkt att användas kommersiellt nu är färdig. Därefter publicerade både Emergers och Mangold Insights analyser som tydligt belyser bolagets långsiktiga potential.

Nu börjar processen för att överföra designen till Prolights kontraktstillverkningspartner Flex Medical Solutions som kommer att använda den för pilottillverkningsprocesserna som ska vara redo för intern validering i slutet av 2024, inför den kliniska valideringen under 2025.
 
”Detta markerar en viktig milstolpe i vår produktutveckling och gör att vi kan fortsätta med utvärderingen av testets prestanda. Den enkla designen har många fördelar, men viktigast av allt, den möjliggör en konkurrenskraftig produktionskostnad. Inledningsvis banar det väg för ett kostnadseffektivt och eftertraktat POC-system som i en droppe blod kan mäta högkänsligt troponin för att upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight.
 
Testkortet har ett antal viktiga konkurrenskraftiga funktioner:

• Enkel design med ett fåtal delar, designat för tillverkning i stor skala för att säkerställa en konkurrenskraftigt låg produktionskostnad.

• Innehåller alla nödvändiga reagenser för att slutföra testet utan att man behöver tillsätta komplexa och kostsamma flytande reagenser/blisterförpackningar.

• Ergonomiskt utformad för enkel användning.

• Kompatibelt med venöst och kapillärt blod samt plasmaprover.

• Multiplex som kan mäta flera analyter på ett enda testkort.
 
”Prolight Diagnostics går från klarhet till klarhet och det finns en enorm potential i deras POC-system. Psyros™ med sin konkurrenskraftiga produktionskostnad kommer att kunna spara både kostnader i vården och minska oro för patienterna”, säger Masoud Khayyami, ordförande Prolight Diagnostics och VD Cardeon. 
 
Den 25 april publicerade Emergers en uppdaterad analys av bolaget. Läs hela analysen här: PROLIGHT: Important milestone amidst mixed news flow - emergers.se

Den 26 april publicerade Mangold Insights en analys av bolaget. Läs hela analysen här: Mangold-Insight-Analys-av-Prolight-Diagnostics-2024-04-26.pdf (prolightdx.com)
 

För ytterligare information avseende Cardeon, kontakta:
Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.se
Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik
och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Bifogade filer
Portföljbolaget Prolight Diagnostics slutför testkortsdesign för kommersiellt bruk och två analyser av bolaget publiceras