OurLiving AB: Fortsatt markant ökad fakturering i Boappa, 3,7 MSEK hittills i år

Boendeplattformen Boappa har i OurLivings regi en markant ökad fakturering och har hittills i år mer än fördubblat faktureringen jämfört med hela 2023. Total fakturering uppgår hittills i år (dags dato) till ca 3,7 MSEK jämfört med ca 1,7 MSEK helår 2023.

Tidigare ägare till Boappa - SBAB - har de senaste åren gjort stora investeringar i plattformen och genom effektiviserings-program har OurLiving nu på kort tid gjort kraftiga kostnadssänkningar samtidigt som faktureringen ökar markant. Till dags dato är faktureringen mer än dubbelt så stor som under hela förra året, 2023.

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Vi kan nu konstatera att förvärvet av Boappa har varit väldigt lyckosamt. Plattformen skalar och har hög grad av automatisering vilket stärker vår SaaS-affär avsevärt. Vi har nu tagit koncernen igenom ett antal åtgärder för att nå lönsamhet i Q4 och därför är det extra viktigt att Boappa presterar så bra och framför allt med skalbarhet."
 

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB                                                    

Telefon: 076 762 13 46                                          

E-post: henrik.jarl@ourliving.se
 

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.