Mantex publicerar årsredovisning för 2023

Nu finns Mantex ABs (publ) årsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 tillgänglig att ladda ner från Mantex webbplats.

https://www.mantex.se/investerare/rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grunditz, CFO
+46 76 770 08 67 eller simon.grunditz@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

Bifogade bilder

Mantex ÅR Omslag

Bifogade filer

Mantex Årsredovisning 2023