Enersize – Ny order via samarbetet med industriellt försörjningsbolag

Enersize har som tidigare kommunicerats tecknat ett avtal om samarbete med ett bolag i Norden som är distributör av industriellt underhåll, reparation och översyn (MRO) produkter och tjänster, med många premiummärken. Genom samarbetet har det nu tecknats två mindre initiala avtal om stöd för översyn av tryckluft hos en av deras svenska kunder. Denna initiala order beräknas ligga runt 100kkr och skall ses som ett pilotprojekt där vi ser möjlighet att efter lyckade resultat även få leverera steg två och tre till den aktuella siten men också till kundens övriga anläggningar i Skandinavien och Europa.

Vår nya samarbetspartner har tydligt visat att de är engagerade och kan hjälpa sina kunder på ett mycket positivt sätt och tillsammans kommer vi kunna fortsätta bygga på detta inom främst tryckluftsidan. Det ger stora besparingar för industrin och kraftig sänkta utsläpp som kommer alla till gagn. Det är således en positiv nyhet att vi nu får de första gemensamma och inledande orderna. Vi ser fram emot att snart kunna fortsätta arbetet med fler gemensamma kunder och efterhand även utöka med fler erbjudanden, tjänster och lösningar.

”Arbetet beräknas bli klart under sommaren och framåt diskuterar vi både vidare insatser hos den aktuella siten och vidare ut till flera av kundens andra siter i Sverige. Samarbetet med vår partner är mycket positivt och vi ser fram emot att bygga vidare på detta såväl i Sverige som utanför. Vi ser tillsammans stora fördelar i att bygga gemensamma och tydliga steg för kunderna att sänka sina utsläpp och minska deras energianvändning . Det blir en win-win-win som är viktig och som dessutom mycket snabbt betalar sig vilket på många sätt är unikt.”, säger KAM, Stefan Åkesson, Enersize

”Samarbete med partners och återförsäljare är en positiv sak för oss och vi ser stora möjligheter att både hjälpa partners och slutkunder till framgångsrika samarbeten. Energibesparingen och reduktionen av utsläpp är så stora och ger mycket snabb återbetalning trots att insatserna är relativt små. Med löpande kontroll ger det en varaktig och trygg besparing och det är dit de flesta strävar så klart. Sen kommer det även nya direktiv och regler som skyndar på det hela men redan den finansiella och miljömässiga aspekten är en bra motivation… Genom denna typ av samarbeten snabbar vi på spridningen av denna information till kunderna. Sen arbetar våra egna säljteam fortsatt så klart med att bearbeta även direktkunder och fortsätter initiera nya affärer utöver de som sker vi partners. Kombinationen av dessa insatser ser vi ger oss framtida stabilitet och parera ibland väldigt långa beslutstider.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize – Ny order via samarbetet med industriellt försörjningsbolag