Enersize ingår samarbete med ledande utbildningsföretag för att sprida kunskap och kompetens inom energieffektivisering

Enersize AB inleder strategiskt samarbete med utbildningsföretag. Syftet med samarbetet är att sprida kunskap och kompetens inom energieffektivisering och därmed öka marknaden för Enersize SaaS-lösningar, genom att basera utbildningarna på den befintliga Enersize Academy-plattformen.

Enersize Academy har redan utvecklats för att erbjuda partnerutbildningar inom energieffektivisering och har framgångsrikt utbildat många yrkesverksamma. Genom detta nya samarbete kommer Enersize att utöka sitt befintliga utbildningsprogram och integrera det med utbildningsföretagets nätverk och pedagogiska resurser.

"Vi är mycket glada över att kunna tillkännage detta samarbete. Genom att kombinera vår tekniska expertis och befintliga Enersize Academy-plattform med utbildningsföretagets pedagogiska erfarenhet, kommer vi att kunna sprida viktig kunskap och kompetens inom energieffektivisering på ett ännu mer effektivt sätt," säger Johan Olsson, VD på Enersize. "Detta initiativ är en del av vår långsiktiga strategi att öka medvetenheten och användningen av våra SaaS-lösningar, vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar framtid."

Utbildningsprogrammen kommer att rikta sig till en bred målgrupp inom industrin. Genom att erbjuda dessa program hoppas Enersize och utbildningsföretaget att främja en djupare förståelse för energieffektiviseringens fördelar, både ekonomiskt och miljömässigt.

Samarbetet bygger på Enersize Academy-plattformens framgång och kommer att expandera dess räckvidd genom att integrera med utbildningsföretagets etablerade utbildningskanaler. Detta innebär att fler yrkesverksamma kommer att ha tillgång till de senaste insikterna och verktygen inom energieffektivisering, vilket kan bidra till att skapa betydande energibesparingar och minskad miljöpåverkan.

Detta samarbete är en viktig milstolpe för Enersize i deras strävan att leda utvecklingen inom energieffektivisering. Företaget fortsätter att söka nya sätt att förbättra och sprida sina lösningar, och dessa partnerskap är ett stort steg i rätt riktning.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Enersize ingår samarbete med ledande utbildningsföretag för att sprida kunskap och kompetens inom energieffektivisering