ChargePanel når 10 000 uppkopplade laddpunkter och ökar sina löpande intäkter

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har uppnått en betydande milstolpe i sin utveckling med 10 000 uppkopplade laddpunkter och därmed ökar sina löpande intäkter. Vid utgången av 2023 hade ChargePanel cirka 8 000 laddpunkter, vilket innebär en ökning med 2 000 laddpunkter sedan januari 2024.

En central del av ChargePanels affärsstrategi är att öka antalet uppkopplade laddpunkter för att förbättra Bolagets löpande intäkter. Bolaget ökar sina uppkopplade laddpunkter både genom nya och befintliga kunder som över tid ansluter nya laddstolpar.

ChargePanel prognostiserar och har målet att nå 15 000 laddpunkter innan slutet av 2024, vilket skulle stärka Bolagets position som en av de ledande aktörerna inom laddningsinfrastruktur för elbilar.

"Att nå 10 000 laddpunkter är inte bara en siffra för oss. Det är ett bevis på vårt åtagande att fortsätta vår expansion och utveckling, finnas på flera kontinenter och underlätta övergången till hållbar energi över hela världen. Varje ny laddpunkt är ett steg mot en grönare framtid, och varje ny kund är ett tecken på förtroendet för vår teknologi och service" - Peter Persson, VD ChargePanel AB (publ)

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Bifogade filer

ChargePanel når 10 000 uppkopplade laddpunkter och ökar sina löpande intäkter