Analyst Group publicerar analys om Cardeon

Analyst Group publicerade på torsdagen en heltäckande analys om Cardeons verksamhet i syfte att visualisera Cardeons värden för våra aktieägare och marknaden som helhet.
 
Kort utdrag från analysen:
Genom att investera i bolag i ett tidigt skede, med förutsättningar för att förändra den globala marknaden inom målbolagens område, möjliggörs för Cardeon en stor uppsida genom värdetillväxt i portföljbolagen. Utifrån en Sum of the Parts-värdering (SOTP) av samtliga portföljbolagen motiveras ett NAV om 109 MSEK och efter tillägg av en konservativt antagen substansrabatt om 37,5 % för Cardeon som helhet har ett justerat NAV om cirka 68 MSEK härletts, vilket motsvarar ett värde om 0,07 kr per aktie i ett Base scenario.
 
Analysen av Cardeon är tillgänglig på Analyst Groups hemsida. Läs den fullständiga analysen här: https://analystgroup.se/analyser/cardeon/

För ytterligare information avseende Cardeon, kontakta:
Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.se
Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik
och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Bifogade filer
Analyst Group publicerar analys om Cardeon