Analyst Group: Analyst Group kommenterar ChargePanels Q1-rapport

ChargePanel publicerade den 14 maj år 2024 bolagets delårsrapport för det första kvartal 2024 och visar på fortsatta framsteg.

Läs Analyst Groups rapportkommentar här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på ChargePanel. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.