Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument