Finansiella rapporter

Mangold AB Bokslutskommuniké 2021

januari-december • Rörelsens intäkter ökade med 91,9 procent till 362,8 (189,1) mkr • Rörelseresultatet ökade med 291,1 procent till 131,8 (33,7) • Avkastning på eget kapital ökade med 33,7 procentenheter till 63,6 (29,6) procent • Rörelsemarginalen ökade med 18,5 procentenheter till 36,3 (17,8) procent • Antal transaktioner ökade med 109,8 procent till 487 177 (232 166) stycken • Utlåning till allmänheten uppgick till 213,5 (182,8) mkr • Föreslagen utdelning uppgår till 49,0 (17,3) kr per aktie • Resultat per aktie 246,7 (57,6) kr oktober-december • Rörelsens intäkter ökade med 45,5 procent till 68,3 (47,0) mkr • Rörelseresultatet ökade med 114,4 procent till 17,4 (8,1) • Rörelsemarginalen uppgick till 25,4 procent (17,3) • Antal transaktioner ökade med 65,7 procent till 134 556 (81 196) stycken • Resultat per aktie 30,6 (14,0) kr