Regulatoriskt pressmeddelande

Mangolds Bolagsjurist och Compliance Officer slutar

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangolds Bolagsjurist och Compliance Officer slutar" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument