Regulatoriskt pressmeddelande

Mangolds Bolagsjurist och Compliance Officer slutar

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangolds Bolagsjurist och Compliance Officer slutar" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70