Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold fastställer riktlinjer för tillsättande av valberedning

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold fastställer riktlinjer för tillsättande av valberedning" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70