Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold fastställer riktlinjer för tillsättande av valberedning

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold fastställer riktlinjer för tillsättande av valberedning" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument