Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller tillstånd att agera Merkur Adviser

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold erhåller tillstånd att agera Merkur Adviser" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument