Regulatoriskt pressmeddelande

Mangold erhåller tillstånd att agera Merkur Adviser

Ett regulatoriskt pressmeddelande "Mangold erhåller tillstånd att agera Merkur Adviser" från Mangold. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.

Dokument

Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication Rebecka Röös +46(0) 76 677 40 70